Ścieki są produkowane przez działalność ludzką i mają bezpośredni wpływ na środowisko naturalne, do którego są wprowadzane, niezależnie od tego, czy zostaną poddane uzdatnianiu. Odpowiedzialne zarządzanie rosnącymi ilościami ścieków stanowi poważne sanitarne i środowiskowe wyzwanie dla wszystkich zaangażowanych graczy (władz lokalnych, operatorów, itd.) na całym świecie. Istnieją efektywne rozwiązania w zakresie uzdatniania, włączając możliwe ponowne wykorzystanie ścieków.
Twoje wyzwania

Redukcja wpływu ścieków na środowisko i zdrowie

Rosnąca populacja, urbanizacja oraz nowe sposoby produkcji i konsumpcji prowadzą do wytwarzania coraz większej ilości ścieków, co stało się realnym problemem dla zdrowia publicznego oraz środowiska.
 
Usuwanie nieoczyszczonych lub słabo oczyszczonych ścieków do środowiska prowadzi do zanieczyszczenia, które jest katastrofalne w skutkach dla bioróżnorodności i jakości zasobów wody. Dlatego konieczne jest uzdatnianie ścieków i zachęcanie do ich ponownego wykorzystania w celu ochrony zdrowia publicznego i zasobów wody. 
2.6
mld
ludzi bez dostępu do dobrej jakości usług sanitarnych
50
%
rezerw słodkiej wody na świecie jest zanieczyszczone
80
%
ścieków w krajach rozwijających się jest usuwane bezpośrednio do środowiska, bez wcześniejszego oczyszczenia
Nasze rozwiązania

Oczyszczanie ścieków i zachęcanie do ich ponownego wykorzystania

SUEZ jest specjalistą w zakresie uzdatniania wody, który opracowuje rozwiązania w zakresie oczyszczania dostosowane do lokalnych warunków, spełniające standardy w zakresie zdrowia i chroniące zasoby wody oraz bioróżnorodność. Oprócz uzdatniania wody, instalacje zaprojektowane przez SUEZ umożliwiają, tam gdzie to możliwe, ponowne jej wykorzystanie zgodnie z regulacjami odnoszącymi się do środowiska i zdrowia publicznego.
Effluent treatment plant

Jak ograniczyć wpływ oczyszczalni ścieków na ich otoczenie?

Projektujemy zakłady, które wtapiają się w otoczenie, aby chronić jakość życia mieszkańców.
Poznaj nasze rozwiązania
 Agricultural watering

Jak ponownie wykorzystać ścieki?

Oferujemy liczne rozwiązania techniczne do ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków. Unikanie zrzutów przy jednoczesnym zwiększaniu dostępnych zasobów przy niższych kosztach jest jedną z kluczowych zalet ponownego wykorzystania ścieków, szczególnie w regionach dotkniętych niedoborem wody i suszą.
Poznaj nasze rozwiązania
Wastewater treatment plant

Jak zagwarantować wydajność systemów oczyszczania?

Nasze oczyszczalnie ścieków korzystają z innowacyjnych technik i osiągają wysoką wydajność i niezawodność, dostosowane do lokalnego kontekstu. Kontrolujemy i optymalizujemy obiekty oraz tworzymy plan konserwacji prewencyjnej.
Poznaj nasze rozwiązania
Nasze innowacje

Zaawansowane rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków

Co roku SUEZ inwestuje 74 mln € w ponad 65 programów badawczych i rozwojowych, dzięki czemu nasi klienci mogą korzystać z najbardziej efektywnych rozwiązań i wydajnych technologii na rynku.
Nasza wiedza

Wspieramy cię w całym cyklu wodnym

Od konsultacji do usług posprzedażowych, zapewniamy specjalistyczną wiedzę w ramach realizacji projektów.
Read also