Jak zagwarantować wydajność systemów oczyszczania?

Nasze oczyszczalnie ścieków korzystają z innowacyjnych technik, osiągają wysoką wydajność i niezawodność, jednocześnie będąc dostosowanymi do lokalnego kontekstu. Kontrolujemy i optymalizujemy obiekty oraz ustalamy plany konserwacji prewencyjnej, aby zagwarantować długowieczność zakładów i zachować dotychczasowe aktywa.

Wdrożenie zaawansowanych technologii

Nasze oczyszczalnie korzystają z innowacyjnych technik i osiągają wysoką wydajność oraz niezawodny poziom oczyszczania. 

  • Kompletny proces oczyszczania wody wykorzystujący optymalne technologie na każdym kroku: od przesiewania do doczyszczania, usuwania piasku, odtłuszczania, osiadania, obróbki biologicznej, dekantacji i oczyszczania trzeciego stopnia
  • Szeroki zakres rozwiązań oczyszczania trzeciego stopnia: osadzanie na osadnikach lamelowych (Densadeg), klarowanie poprzez filtrowanie piasku (Aquazur V), klarowanie poprzez filtrowanie ekspandowanego polistyrenu (Filtrazur), adsorpcja mikrozanieczyszczeń za pomocą węgla aktywnego (Pulsagreen), ultrafiltracja za pomocą wymiennych modułów (Ultrablue Smartrack)

Przystosowanie systemów oczyszczania do lokalnego kontekstu

Projektujemy i łączymy mniej lub bardziej złożone procesy oczyszczania dostosowane do każdej lokalizacji i jej priorytetów.

  • Dostosuj swoje techniki oczyszczania do jakości twoich ścieków oraz czułości wody, do której są usuwane
  • Osiągnięcie najlepszej równowagi pomiędzy jakością, ceną, kosztami operacyjnymi efektywnością energetyczną i wpływem na środowisko
  • Dostosuj swój proces obróbki do wysokiej zmienności zebranych ścieków

Upewnij się, że twoje obiekty działają poprawnie zgodnie ze standardami w zakresie zdrowia i ochrony środowiska

Kontrolujemy i optymalizujemy obiekty, opracowujemy plany konserwacji prewencyjnej w celu zagwarantowania trwałości instalacji oraz ochrony starszych aktywów.

Nasze oczyszczalnie ścieków są w pełni zgodne ze standardami w zakresie zdrowia i ochrony środowiska oraz gwarantują jakość wymaganą dla naturalnego medium, do którego odprowadzane będą ścieki lub do wykorzystania recyklingowanej wody. Gwarantują spełnienie standardów mających zastosowanie do odprowadzanych ścieków. 

I na koniec, projektujemy i budujemy oczyszczalnie ścieków z myślą o optymalizacji kosztów inwestycyjnych i operacyjnych.


Nasze referencje