Jak ograniczyć wpływ oczyszczalni ścieków na ich otoczenie?

Projektujemy rośliny, które wtapiają się w otoczenie, aby chronić jakość życia mieszkańców.

Kontrolowanie uciążliwości i dbanie o to, by zakłady wtapiały się w otoczenie

Nasze know-how umożliwia nam ograniczenie nieprzyjemnych zapachów wytwarzanych podczas oczyszczania ścieków w celu ochrony jakości życia lokalnych mieszkańców.

Projektujemy instalacje przystosowane do lokalnych okoliczności i możemy również zaproponować kompaktowe oczyszczanie ścieków o mniejszym wpływie.