Odkręcanie kurka. Zwykła, codzienna czynność. Jednak zanim woda popłynie z naszego kranu, musi przebyć długą drogę. Woda z kranu nie nadaje z natury do picia, w odróżnieniu od komercyjnie dostępnych wód mineralnych i źródlanych. Staje się ona zdatna do picia dopiero dzięki dogłębnej obróbce fizycznej i chemicznej. Produkcja wodny pitnej jest kluczową kwestią dla populacji. SUEZ oferuje operatorom efektywne rozwiązania w zakresie produkcji wysokiej jakości wody pitnej w ilości wystarczającej do zaspokojenia potrzeb zarówno indywidualnych osób, jak i firm.
Twoje wyzwania

Produkcja wysokiej jakości wody pitnej w wystarczającej ilości 

Woda zostaje uznana za nadającą się do picia i może być dystrybuowana do konsumentów tylko jeśli spełnia dobrze zdefiniowane parametry jakościowe. Jest to jeden z najbardziej rygorystycznie kontrolowanych produktów żywnościowych. Woda podlega szczególnemu nadzorowi na każdym etapie swojej podróży, od zbiórki do dystrybucji. 


Produkcja wody pitnej wymaga zatem specjalistycznej wiedzy w zakresie różnych technologii i procesów, jak również zdolności przewidywania wymogów, co wiąże się z dokładną znajomością zasobów wody. Dostępne rezerwy naturalnej wody obejmują wodę gruntową (zwierciadła wód), stojącą lub bieżącą wodę powierzchniową (jeziora, rzeki, itd.) oraz wodę morską. Wdrożenie systemu oczyszczania w celu produkcji wody nadającej się do picia zależy od ilości dostępnej wody, jej jakości (biorąc pod uwagę możliwe wariacje), kosztów ekonomicznych oraz ograniczeń środowiskowych.

3
%
Taki odsetek całkowitej ilości wody na naszej planecie stanowi woda słodka.
1
miliard
ludzi nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej
50
krajów
zagrożonych niedoborem wody pitnej do 2025 r.
Nasze rozwiązania

Pomoc we wdrażaniu odpowiednich rozwiązań w zakresie produkcji wody pitnej

Zasoby wody stanowią decydujący czynnik we wdrożeniu optymalnego systemu produkcji wody pitnej. Poprzez projektowanie systemów obróbki sięgających od tradycyjnych do bardziej wyrafinowanych, oferujemy lokalnym władzom rozwiązania, które spełniają ich wymogi w zakresie jakości sanitarnej, niezależnie od tego, czy jest to wioska licząca kilkuset mieszkańców, czy duży obszar miejski.
Water treatment plant

Uwzględnienie projektu zakładu w celu ułatwienia operacji

Przy założeniu przewidywania potrzeb i dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie obsługi obiektów, oferujemy „ergonomiczne” instalacje, zaprojektowane tak, by ułatwić przyszłemu operatorowi codzienne działania.
Poznaj nasze rozwiązania
Drinking water

Produkcja wysokiej jakości wody pitnej

Produkcja wody pitnej wymaga zasadniczo kliku etapów wykorzystujących różne techniki obróbki (osiadanie, flotacja, adsorpcja z wykorzystaniem węgla aktywowanego, filtracja, itd.)
Poznaj nasze rozwiązania
Nasza wiedza

Wspieramy Cię w całym cyklu wodnym

Od konsultacji do usług posprzedażowych, zapewniamy ci naszą specjalistyczną wiedzę w ramach realizacji twoich projektów.
Read also