Jak projektować, budować i obsługiwać oczyszczalnię ścieków?

Bierzemy odpowiedzialność za wszystkie etapy związane z projektowaniem i budowaniem oczyszczalni. Oferujemy również „ergonomiczne” instalacje, zaprojektowane tak, by ułatwić przyszłemu operatorowi codzienne działania.

Zarządzanie projektem infrastruktury od A do Z

Pełniąc zarówno rolę menadżera projektu, jak i specjalisty ds. oczyszczania wody, bierzemy odpowiedzialność za wszystkie etapy związane z projektowaniem i budowaniem oczyszczalni:

Powierz zbudowanie oczyszczalni ścieków pod klucz naszym zespołom, które zapewniają pełne zarządzanie wszystkimi etapami budowy: 

  • wybór procesu i lokalizacji;
  • ustalenie ceny, zarządzanie zakupami;
  • monitorowanie miejsca budowy, montaż sprzętu;
  • przekazanie instalacji do eksploatacji.

Instalacja kompaktowej stacji wody pitnej

Aby pogodzić brak miejsca z wymogami w zakresie niezawodności i wytrzymałości, opracowaliśmy ofertę kompaktowych jednostek: 

  • Korzystaj z kompletnego procesu uzdatniania wody, od koagulacji do dezynfekcji.
  • Ułatwianie obsługi dzięki prostemu sprzętowi.
  • Oszczędzaj czas dzięki naszym wstępnie zmontowanym komponentom do szybkiej instalacji na miejscu

Gwarancja zgodności z aktualnymi standardami

Nasze obiekty oferują wszystkie gwarancje w zakresie zdrowia publicznego oraz zgodność z obowiązującymi standardami.

Zrozumienie projektu w jego ogólnym kontekście

Pełniąc rolę wykonawcy prac budowlanych, opieramy się na kilku fundamentalnych zasadach: 

  • Poprawa wydajności obiektów.
  • Gwarancja niezawodności infrastruktury.
  • Zapewnienie harmonijnej integracji obiektu ze środowiskiem. 

Uwzględnienie projektu zakładu w celu ułatwienia operacji

Przy założeniu przewidywania potrzeb i dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie obsługi obiektów, oferujemy „ergonomiczne” instalacje, zaprojektowane tak, by ułatwić przyszłemu operatorowi codzienne działania.

Nasze referencje