Wytwarzaj wysokiej jakości wodę pitną

Wytwarzanie wody pitnej wymaga zastosowania różnych technik obróbki (sedymentacja, flotacja, adsorpcja na węglu aktywnym, filtracja itp.).

Eliminacja niechcianych elementów z wody

Stosujemy specjalne zabiegi, które pozwalają na ekstrakcję pewnej liczby elementów z wody:

  • Zawieszone ciała stałe i rozpuszczona masa organiczna.
  • Niektóre minerały (żelazo, mangan, arsen, siarczany itp.).

Zamiana słonej wody w pitną

Odsalanie to kolejny sposób zaspokojenia rosnących potrzeb związanych z wodą pitną. Jest to również odpowiedzialny sposób zarządzania zasobami wodnymi:

  • Korzystaj z technologii odwróconej osmozy dla wysokiej jakości odsalanej wody.
  • Kontrola kosztów inwestycyjnych i operacyjnych.
  • Ograniczenie wpływu wody pitnej na środowisko poprzez wykorzystanie energii odnawialnej do zasilania stacji uzdatniania wody, a także wewnętrznego odzysku energii i rozproszenia koncentratów soli (solanki) w celu ochrony flory i fauny.

Dezynfekcja wody przed dystrybucją

Dezynfekcja jest ostatnim etapem uzdatniania wody do produkcji wody pitnej. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ:

  • Usuwa wszystkie chorobotwórcze mikroorganizmy z wody.
  • Gwarantuje bakteriologiczną jakość wody dla konsumenta dzięki resztkowym efektom procesu dezynfekcji.
  • Wybierz najbardziej odpowiedni system dezynfekcji: chlorowanie, ozonowanie lub promieniowanie UV.

Nasze referencje