Jedną z najważniejszych kwestii jest obecnie dla SUEZ możliwość zagwarantowania ciągłości wysokiej jakości obsługi klienta w każdych okolicznościach. Wymaga to organizacji wewnętrznej nakierowanej na spełnienie oczekiwań klienta.  W SUEZ kultura obsługi klienta jest wynikiem umownego i proaktywnego zaangażowania, które przekłada się na wdrażanie efektywnych zasobów technicznych, ludzkich i logistycznych.
Twoje wyzwania

Relacje z klientami, niezbędna obsługa

SUEZ odpowiada za billingowanie ponad 3 miliardów m3 wody na całym świecie. Grupa stara się zatem zapewnić optymalne zarządzanie relacjami z klientem, niezależnie od tego, czy są to władze publiczne i lokalne, czy konsumenci. 


SUEZ oferuje klientom doświadczenia oparte na wysokiej jakości relacjach z klientem na poziomie lokalnym, zapewnianiu informacji, zwiększaniu świadomości i zarządzaniu wszelkimi typami operacji.


W szczególności poprzez przeprojektowanie swojego Systemu Informacji dla Klientów, SUEZ dąży do uzyskania bardziej spersonalizowanej i efektywnej obsługi użytkowników, aby:

  • Zaspokoić ich potrzeby.
  • Zapewnić im więcej wolności.
  • Ułatwić im codzienne życie.
  • Słuchać i przewidywać ich potrzeby.
> 3
miliardy
m³ wody fakturowane na całym świecie
24/7
365 dni w roku
gwarantowana ciągłość obsługi
1. 
nagroda
w kategorii Relacje z klientami w 2009 r. we Francji
Nasze rozwiązania

Spersonalizowana i wysokiej jakości obsługa klienta, skupiająca się na dostępie do wody

Oferujemy szeroki zakres komplementarnych i adaptowalnych rozwiązań w celu zapewnienia większej satysfakcji klienta, prawa do wody oraz ochrony zasobów wody. To zintegrowane rozwiązanie pozwala nam towarzyszyć konsumentom w ich doświadczeniach za pośrednictwem odpowiedzialnego podejścia.
Women drinking water

Jak poprawić jakość obsługi i satysfakcję użytkownika?

Zapewniamy wysoką jakość obsługi klienta oraz dokładne rozliczenia. Oferujemy także usługi ułatwiające codzienne życie konsumentom i poprawiające jakość obsługi klienta.
Poznaj nasze rozwiązania
Water fountain

Jak można zagwarantować dostęp do wody?

Nasze innowacyjne narzędzia i urządzenia pomagają przewidywać trudności w płatnościach i reagować na sytuacje awaryjne poprzez pracę wykonywaną w bliskiej współpracy z miejskimi służbami społecznymi.
Poznaj nasze rozwiązania
Pond reflection landscape

Jak można oszczędzać zasoby wody?

Nasz inteligentny sprzęt pomiarowy pozwala na dokładniejsze zarządzanie rzeczywistym zużyciem wody z możliwością powiadamiania użytkowników w przypadku nadmiernego zużycia.
Poznaj nasze rozwiązania

Wspieramy cię w całym cyklu wodnym

Od konsultacji do usług posprzedażowych, zapewniamy naszą specjalistyczną wiedzę w ramach realizacji projektów.