Jak można zagwarantować dostęp do wody?

Nasze innowacyjne narzędzia i urządzenia pomagają przewidywać trudności w płatnościach i reagować na sytuacje awaryjne poprzez pracę wykonywaną w bliskiej współpracy z miejskimi służbami społecznymi.

Przewidywanie trudności z płatnościami i reagowanie na sytuacje awaryjne

Opracowaliśmy innowacyjne narzędzia i urządzenia, aby zapewnić wszystkim prawo dostępu do wody:

  • Możliwość korzystania z szerokiego zakresu rozwiązań w zakresie wyceny lub wsparcia społecznego dostosowanego do wyzwań i problemów w regionie oraz zaprojektowanych tak, by pomagać najbardziej narażonym populacjom.
  • Przewidywanie trudności z płatnościami poprzez miesięczne billingowanie, rozkładanie płatności w przypadku tymczasowych trudności oraz oferty progresywnej wyceny z elementami socjalnymi.
  • Reagowanie na sytuacje awaryjne poprzez działania realizowane w ścisłej współpracy z miejską opieką społeczną.