Skuteczne oszczędzanie zasobów wody?

Nasz inteligentny sprzęt pomiarowy pozwala na dokładniejsze zarządzanie rzeczywistym zużyciem wody z możliwością powiadamiania użytkowników w przypadku nadmiernego zużycia.

Racjonalizacja zużycia wody i redukcja śladu węglowego

Nasz inteligentny sprzęt pomiarowy umożliwia oszczędzanie zasobów wody poprzez znaczące zredukowanie strat i zachęcanie użytkowników do racjonalizacji konsumpcji:

  • Instalacja najnowocześniejszych zdalnych rozwiązań odczytu liczników w celu dokładniejszego zarządzania faktycznym zużyciem, z możliwością ostrzegania w przypadku nadmiernego zużycia, które często oznacza wyciek.
  • Informowanie użytkowników o zużywanej przez nich wodzie i edukowanie ich w zakresie oszczędzania wody poprzez wskazówki publikowane online.
  • Liczne działania zwiększające świadomość najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania wody: bary wodne, szkolenia dotyczące wody, centra zasobów wodnych, wizyty w oczyszczalniach, itd.

[Video] Remote metering - Which are the benefits?

Remote metering - Which are the benefits ? - SUEZ

Credit: SUEZ group