Jak poprawić jakość obsługi i satysfakcję użytkownika?

Zapewniamy wysoką jakość obsługi klienta oraz dokładne rozliczenia. Oferujemy także usługi ułatwiające codzienne życie konsumentom i poprawiające jakość obsługi klienta.

Wzmacnianie bliskich związków z klientami i zapewnianie im elastycznej obsługi klienta

Zapewniamy wysokiej jakości obsługę klienta dostępną lokalnie dla użytkowników oraz dokładne billingowanie, aby spełnić ich oczekiwania i zwiększyć satysfakcję:

  • Korzystanie z wysokiej jakości obsługi klienta poprzez systematyczną ocenę satysfakcji klienta i ciągłe mierzenie wydajności obsługi.
  • Zapewnienie ścisłych związków z użytkownikami poprzez usługi lokalne, proaktywną i interaktywną komunikację oraz nowoczesne narzędzia zapewniające dostępność usług dla wszystkich.
  • Optymalizacja systemów pomiarów zużycia wody za pośrednictwem usługi zdalnych odczytów licznika w celu zapewnienia niezawodnych i dokładnych pomiarów oraz transparentnego billingowania.

Zapewnienie odpowiedniej obsługi klienta

Staramy się ułatwić codzienne życie konsumentów, wykonując konkretne kroki:
  • Oferujemy użytkownikom możliwość wyboru spośród kilku metod płatności: opłata miesięczna lub przy każdym rachunku, płatność kartą kredytową przez interaktywny serwer wokalny lub przez stronę, płatności gotówkowe, itd.
  • Ułatwienie kontaktów z użytkownikami poprzez zaoferowanie każdemu klientowi możliwości wyboru kanału najlepiej dopasowanego do jego potrzeb: można się kontaktować przez biuro obsługi, telefon, online lub przez e-mail.
  • Umożliwienie użytkownikom zarządzania kontem online, konsultacji lub wykonywania transakcji za pośrednictwem strony internetowej dostępnej przez smartfon lub tablet.