Inteligentne centra kontroli usług wodnych

Dzięki swoim inteligentnym centrom, SUEZ wspiera lokalne władze, oferując innowacyjny system zarządzania wodą i ściekami. Łatwy dostęp do danych i zarządzanie w czasie rzeczywistym poprawiają wydajność, niezawodność i prognozowanie.
Udostępnianie

Optymalizacja usług wodnych poprzez udostępnianie informacji

Zaprojektowane przez SUEZ, inteligentne centra są wyposażone w inteligentny, szybko reagujący sprzęt cyfrowy, zapewniający władzom miejskim globalny ogląd ich usług w zakresie wody i ścieków. Czujniki zainstalowane w obiektach (sieci i zakłady) są wykorzystywane do gromadzenia i analizowania danych w celu ułatwienia kontroli w czasie rzeczywistym.

Te nowej generacji inteligentne centra kontroli mają trzy główne cele; doskonałość, udostępnianie i obsługę. W jednej lokalizacji centrum kontroli konsoliduje usługi, know-how i i inteligentne technologie, za pośrednictwem których SUEZ zapewnia:

 • większą czujność podczas ustalania harmonogramu terenowych prac konserwacyjnych,
 • poprawioną wydajność sprzętu i sieci,
 • większą zdolność przewidywania dzięki wykorzystaniu modeli predykcyjnych,
 • szersze gromadzenie danych i dzielenie się informacjami z interesariuszami.

Zapewnianie danych konsumentom i lokalnym władzom jest jednym z najważniejszych priorytetów SUEZ, który proponuje:

 • Platformy sieciowe dla konsumentów, zapewniające dostęp do informacji o zużyciu w czasie rzeczywistym.
 • Platformy sieciowe dla lokalnych władz, które mają dostęp w czasie rzeczywistym do informacji i danych dotyczących usług i mogą monitorować działania w terenie.
 • Inteligentne centra otwarte dla odwiedzających.
Przewidywanie

Reagowanie w czasie rzeczywistym i przewidywanie dzięki inteligentnym technologiom

Inteligentne centra wykorzystują inteligentne technologie do zarządzania sieciami i zakładami. Są to elementy autentycznie pomocne w podejmowaniu decyzji, ponieważ gromadzą dane w czasie rzeczywistym i raportują niezbędne działania do decydentów. Kierownictwo może wówczas przydzielić najodpowiedniejsze zespoły konserwacyjne.

 

Incydent lub alarm? Dzięki inteligentnym technologiom, centrum może je lokalizować i identyfikować. Narzędzia planują interwencje, kontaktują się z wszystkimi odpędzanymi stronami w sprawie pozwoleń i aktywują zespoły w celu zapewnienia możliwe najszybszej i najbardziej efektywnej interwencji. Dogłębna znajomość warunków operacyjnych w obiektach i sieciach zapewnia również większe bezpieczeństwo w przypadku sytuacji kryzysowej dzięki przewidywaniu strategii kontroli z wykorzystaniem wstępnie zdefiniowanych scenariuszy. 


Unikalne oprogramowanie Aquadvanced
Aby jak najlepiej wykorzystać masowe ilości danych, SUEZ opracował AQUADVANCED®, unikalne oprogramowanie, które obejmuje wszystkie kwestie związane z zarządzaniem wodą, od zarządzania studniami w czasie rzeczywistym, aż do kontrolowania odprowadzania ścieków i wody deszczowej do środowiska naturalnego.

AQUADVANCED® Quality Monitoring, AQUADVANCED® Water networks, AQUADVANCED® Energy and AQUADVANCED® Well Watch 

W oparciu o gromadzenie danych z różnych źródeł, modelowanie cyfrowe i przetwarzanie informacji w czasie rzeczywistym, te trzy aplikacje przeznaczone do zarządzania wodą odpowiadają na potrzeby operatorów wody pitnej: zapewniają codzienną kontrolę operacji, wykrywanie wycieków, monitorowanie jakości wody, bezpieczeństwo operacji, ochronę infrastruktury, redukcję kosztów operacyjnych, wydajność energetyczną, itd.

AQUADVANCED® Urban Drainage

AQUADVANCED® Urban Drainage składa się z trzech komplementarnych modułów, które łączą w sobie pomiary terenowe, zewnętrzne dane, modele cyfrowe oraz silnik optymalizacji, który nieprzerwanie monitoruje system kanalizacyjny, zapobieganie powodziom, ochronę środowiska naturalnego oraz optymalizację istniejących regulacji i infrastruktury uzdatniania.

Korzyści

Korzyści płynące z całościowej wizji

Inteligentne centra kontroli są węzłami inteligentnych technologii, które gwarantują:

 • lepszą kontrolę w celu monitorowania i optymalizacji operacji,
 • poprawioną kontrolę i ochronę zasobów,
 • zwiększoną reaktywność dzięki planowaniu i optymalizacji interwencji agentów terenowych,
 • lepszą wydajność, włączając wydajność energetyczną, instalacji i sieci,
 • możliwość reagowania i przewidywania niespodziewanych zdarzeń, w szczególności warunków pogodowych, 
 • większą ochronę naturalnych ekosystemów, dzięki specjalistycznym systemom przewidywania,
 • bardziej produktywne dzielenie się danymi z władzami miejskimi, umożliwiające im płynne dostarczanie informacji do mieszkańców i bardziej efektywne zarządzanie aktywami.