AQUADVANCED® Urban Drainage

AQUADVANCED® Urban Drainage to rozwiązanie działające w czasie rzeczywistym, składające się z trzech modułów do ciągłego monitorowania sieci kanalizacyjnej, zapobiegania powodziom, ochrony środowiska naturalnego i optymalizacji istniejącej infrastruktury regulacyjnej i oczyszczającej. Technologie te są wykorzystywane w inteligentnych centrach kontroli, które centralizują i analizują informacje oraz alerty wysyłane przez te systemy.

Rozwiązanie

Przewidywanie ryzyka w walce z zanieczyszczeniami i powodziami

Rozwiązanie AQUADVANCED® Urban Drainage monitoruje, planuje i optymalizuje system kanalizacyjny, przetwarzając dane meteorologiczne i pomiary z sieci lub z rzeki lub ekosystemu morskiego w czasie rzeczywistym.


AQUADVANCED® Urban Drainage składa się z trzech uzupełniających się modułów:


  • Moduł monitorujący: geograficzna deska rozdzielcza sieci kanalizacyjnej, która stale monitoruje sytuację hydrauliczną sieci i jakość zrzutu do środowiska naturalnego. Uzupełnia go szczegółowa wizja opadów, obliczanie wskaźników wydajności i monitorowanie operacji w terenie.
  • Moduł antycypacji: moduł ten modeluje i przewiduje zagrożenia powodziowe sieci lub rzeki oraz ryzyko zanieczyszczenia środowiska naturalnego rzeki lub rzeki.
  • Moduł zarządzania dynamicznego: ten moduł oblicza optymalne strategie zarządzania siecią kanalizacyjną w czasie rzeczywistym, w celu wykorzystania pojemności magazynowych we właściwym miejscu i we właściwym czasie.
Korzyści

Kontrolowanie usuwania ścieków i wód opadowych do środowiska naturalnego

AQUADVANCED® Urban Drainage gwarantuje optymalne i przejrzyste zarządzanie systemami kanalizacyjnymi poprzez stopniową ofertę. Dzięki takiemu zakresowi rozwiązań operatorzy i władze lokalne dysponują kompletnym narzędziem, które chroni środowisko, mienie i ludzi, jednocześnie zapewniając optymalną równowagę ekonomiczną: przewidywanie ryzyka powodzi i zanieczyszczenia, ochrona środowiska naturalnego, zmniejszone koszty operacyjne, lepsze wykorzystanie dotychczasowych aktywów i przeszłych inwestycji.