Usuwanie mikrozanieczyszczeń

Przez ponad 10 lat SUEZ uczestniczył w wielu programach badawczych dotyczących mikrozanieczyszczeń wraz z Partnerami (instytucjami, uniwersytetami i władzami lokalnymi itp.), aby zapewnić odpowiedni stan środowiska wodnego. Programy te zaowocowały opracowaniem innowacyjnych procesów i metod kontroli całego obiegu wody: wody pitnej, ścieków miejskich, wód opadowych i przemysłowych.

Nowe zanieczyszczenia

Usuwanie mikrozanieczyszczeń z wody

Micropollutants: what is it ? - SUEZ

Credit: SUEZ group

Indywidualne rozwiązania

Rozwiązanie dla każdego wyzwania

Nasze rozwiązania i technologie

Cztery komplementarne technologie usuwania mikrozanieczyszczeń