Ustanowienie efektywnej strategii zarządzania przychodami jest niezbędne do zapewnienia zrównoważonego rozwoju działań operatorów usług związanych z wodą. Dzięki swojej wiedzy biznesowej i technicznej, SUEZ pomaga firmom zajmującym się dystrybucją wody pitnej w zoptymalizowaniu procesów zarządzania przychodami, stosowaniu innowacyjnych technologii ochrony przychodów i kontrolowaniu kosztów operacyjnych.
Twoje wyzwania

Umieszczenie procesów klienta w centrum strategii przychodów

Prawdziwa wartość wody jest obecnie znacznie niedoceniana. Firmy dystrybucyjne stają w obliczu ograniczeń utrudniających zapewnienie efektywności zrównoważonego funkcjonowania ich usług: zredukowanych inwestycji, niedoboru wody, oszustw, starzejącej się infrastruktury IT i zracjonalizowanej konsumpcji. Na poziomie globalnym, roczne deficyty związane z komercyjną stratą wody wynoszą łącznie około 4 mld euro. 
 
Procesy zarządzania są obecnie kluczową kwestią dla operatorów starających się stale zwiększać jakość swoich usług, jednocześnie równoważąc spadek przychodów i oszczędzanie zasobów. Można założyć kilka czynników przyczyniających się do zwiększenia wydajności: 
  • Ankiety przeprowadzane wśród klientów.
  • Pomiary i kontrola zużycia.
  • Liczniki i powiązane procesy.
  • Billingowanie, przyjmowanie płatności i zarządzanie niezapłaconymi rachunkami.
47
%
światowej populacji w stresie wodnym do 2030 r
200

miliardów

m3/rok deficytu wody w stosunku do potrzeb
16

miliardów

m3 /rok strat związanych z zarządzaniem przychodami
Nasze rozwiązania

Pomóż zoptymalizować strategię przychodów dzięki jakościowym procesom klienta

Oferujemy szereg komplementarnych i elastycznych rozwiązań, aby spełnić Twoje cele dotyczące zarządzania przychodami. Podnosząc dokładność rozliczeń i poprawiając obsługę klienta, zabezpieczamy Twoje przychody i obniżamy koszty operacyjne. To zintegrowane rozwiązanie pozwala nam wspierać Cię w podnoszeniu jakości Twojej usługi i optymalizacji Twoich przychodów - w ramach odpowiedzialnego podejścia.
SUEZ Employee

Jak poprawić jakość obsługi i satysfakcję użytkownika?

Zapewniamy wysoką jakość obsługi klienta oraz dokładne rozliczenia. Oferujemy również rozwiązania służące wzmocnieniu bazy danych w celu zwiększenia jej użyteczności i podjęcia natychmiastowych działań w przypadku oszustwa.
Poznaj nasze rozwiązania
Digitalise our systems

Jak możesz zredukować wydatki i zwiększyć przychody?

Rozwijamy inteligencję sieci, aby umożliwić kontrolowanie kosztów i optymalizację przychodów, a także pomagamy ograniczać straty komercyjne poprzez dokładny pomiar i fakturowanie faktycznego zużycia wody przez klientów.
Discover our solutions
Pond reflection

Jak można oszczędzać zasoby wody?

Nasz inteligentny sprzęt pomiarowy pozwala oszczędzać zasoby wodne. Uwzględniamy również aspekty społeczne i środowiskowe w strategiach dotyczących przychodów, aby zapewnić zrównoważone i odpowiedzialne zarządzanie zasobami wodnymi.
Discover our solutions
Nasza wiedza

Wspieramy Cię w całym cyklu wodnym

Od konsultacji do usług posprzedażowych, zapewniamy naszą specjalistyczną wiedzę w ramach realizacji projektów.