Jak można oszczędzać zasoby wody?

Nasz inteligentny sprzęt pomiarowy pozwala oszczędzać zasoby wodne. Uwzględniamy również aspekty społeczne i środowiskowe w strategiach dotyczących przychodów, aby zapewnić zrównoważone i odpowiedzialne zarządzanie zasobami wodnymi.

Racjonalizacja zużycia wody i redukcja śladu węglowego

Nasz inteligentny sprzęt pomiarowy umożliwia oszczędzanie zasobów wody poprzez znaczące zredukowanie strat i zachęcanie użytkowników do racjonalizacji konsumpcji: 

  • Zapewnienie konsumentom dostępu do wskaźników wyprodukowanej ilości oraz zużycia wody za pośrednictwem stron internetowych i aplikacji na smartfony w celu racjonalizacji zużycia wody. 
  • Poprawa świadomości i wiedzy wśród konsumentów poprzez zachęcanie ich do aktualizowania własnych danych dotyczących zużycia wody w celu wywołania zmiany zachowania i promowania oszczędzania wody.

Zwiększenie społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez przyjęcie zrównoważonych praktyk

W strategiach dotyczących przychodu bierzemy pod uwagę społeczne i środowiskowe aspekty w celu zapewnienia zrównoważonego i odpowiedzialnego zarządzania zasobami wody: 
  • Poprawa zrozumienia analiz danych dotyczących zużycia oraz zachowań klientów w odniesieniu do zasobów wody.
  • Prognozowanie ilości i dochodów poprzez wykorzystanie analiz porównawczych i narzędzi do modelowania zużycia wody.
  • Analiza społecznego wpływu zasobów wody i przeprowadzanie diagnostyki zagrożenia związanego z brakiem wody w celu uwzględnienia społecznych inicjatyw w zakresie ustalania cen.