Jak poprawić jakość obsługi i satysfakcję użytkownika?

Zapewniamy wysoką jakość obsługi klienta oraz dokładne rozliczenia. Oferujemy również rozwiązania służące wzmocnieniu bazy danych w celu zwiększenia jej użyteczności i podjęcia natychmiastowych działań w przypadku oszustwa.

Zapewnianie klientom dokładnego billingowania i sprawnej obsługi klienta

Dokładnie mierzymy i billingujemy zużycie wody w celu zwiększenia przychodów i jednocześnie zapewnienia lepszej obsługi dla klientów:

 • Optymalizacja zarządzania klientami dzięki różnym modułom i wiedzy w zakresie zapewniania kompletnego outsourcingu procesu biznesowego, od odczytu liczników do przyjmowania gotówki.
 • Poprawa obsługi klienta i zwiększenie efektywności procesów biznesowych dzięki oprogramowaniu AquaCIS, które umożliwia wielokanałowe zarządzanie zdematerializowanymi relacjami z klientem.
 • Korzystanie z nowych technologii pomiarowych w celu zapewnienia niezawodnych i dokładnych pomiarów oraz transparentnego billingowania. 
 • Wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań zarządzania w czasie rzeczywistym w celu poprawy wykrywania nieprawidłowości i optymalizacji operacji w terenie.
 • Zapewnianie informacji dla użytkowników za pośrednictwem dedykowanego portalu dla klientów, który umożliwia konfigurowanie alertów w przypadku nietypowego zużycia.

Maksymalizacja wartości danych poprzez poprawę ich jakości i dokładności

Nasze rozwiązania umożliwiają wzmocnienie bazy danych i zwiększenie jej użyteczności: 

 • Kompilacja i aktualizacja informacji o klientach za pośrednictwem ankiet w celu zapewnienia dokładnego billingowania i zapobiegania oszustwom.
 • Poprawa niezawodności bazy danych klientów dzięki oprogramowaniu AquaCIS poprzez zwiększenie dokładności, kompleksowości, dostępności ochrony danych przy jednoczesnej redukcji czasów przetwarzania danych. 
 • Korzystanie z danych gromadzonych i aktualizowanych w czasie rzeczywistym dzięki zdalnemu odczytywaniu liczników.
 • Centralizacja danych zgromadzonych przez inteligentne liczniki dzięki naszej pojedynczej platformie dedykowanej codziennej analizie odczytów. 

Inicjowanie natychmiastowych działań w razie oszustwa

Zapewniamy innowacyjne technologie umożliwiające wykrywanie nieregularności i podejmowanie efektywnych działań:

 • Kompilacja i aktualizacja informacji o klientach za pośrednictwem ankiet w celu zapewnienia dokładnego billingowania i zapobiegania oszustwom.
 • Dokładne kontrole w przypadkach związanych z wyższym prawdopodobieństwem nieprawidłowości.
  Poprawa wykrywania nietypowego zużycia spowodowanego przez oszustwo dzięki wykorzystaniu naszego rozwiązania Aquapred®. 
 • Ilościowe określenie strat komercyjnych i pomiarowych, identyfikacja przyczyn dzięki danym operacyjnym i badaniom w terenie.
 • Ułatwianie zarządzania biznesowego i śledzenia dzięki naszemu modułowemu pakietowi oprogramowania AquaCIS, które obejmuje zaawansowane relacje z klientem i złożone funkcje billingowania.