Jak zredukować wydatki i zwiększyć przychody?

Rozwijamy inteligentne sieci, aby umożliwić kontrolę kosztów i optymalizację przychodów. Pomagamy ograniczać straty komercyjne poprzez dokładne pomiary i fakturowanie faktycznego zużycia wody przez klientów.

Zmniejszenie kosztów operacyjnych i zwiększenie przychodów z usług związanych z wodą


 • Instalacja zaawansowanych rozwiązań zdalnego odczytu liczników wyposażonych w najnowsze technologie, takie jak długodystansowe nadajniki VHF, nadajniki UHF oraz liczniki  iMeter w celu zapewnienia wysokiej jakości transmisji danych. 
 • Wdrożenie dokładniejszej kontroli zużycia w celu poprawy operacji w sieci i osiągnięcia wydajności kosztowej
 • Gromadzenie i centralizacja danych zebranych przez inteligentne liczniki dzięki naszemu oprogramowaniu do zarządzania danymi. 
 • Możliwość codziennej analizy zebranych danych w celu identyfikowania nieoczekiwanego zużycia i wykrywania wycieków. 
 • Ustawienie zindywidualizowanych alarmów w oparciu o wskaźniki wycieków lub uzgodnione progi zużycia w celu zarządzania siecią w czasie rzeczywistym

Optymalizacja inwestycji w celu uniknięcia strat komercyjnych poprzez odnowienie technologii liczników

Dzięki dokładnemu mierzeniu i fakturowaniu faktycznego zużycia wody przez klientów, pomagamy ograniczyć straty komercyjne: 

 • Ocena stanu liczników za pomocą dostępnych danych i innowacyjnych technologii. 
 • Monitorowanie strategicznych liczników (produkcja, dystrybucja i najważniejsi klienci) w celu dokładnego przeglądu wydajności systemu dystrybucji i zmierzonych ilości wody.
 • Ilościowe określenie strat komercyjnych i pomiarowych, identyfikacja przyczyn i szacowanie możliwych do odzyskania przychodów.
 • Określanie strategii zarządzania aktywami dla naszych liczników w średniej i długiej perspektywie czasowej.
 • Ustanowienie szczegółowego planu odnawiania liczników z odpowiednio określonymi priorytetami w celu lepszego zarządzania twoimi inwestycjami.
 • Minimalizacja wpływu finansowego początkowej inwestycji poprzez harmonogram płatności dostosowany do planu odzyskiwania.
 • Redukcja kosztów liczników i kosztów pomiarów dzięki ekonomii skali.
 • Wybór najlepiej dostosowanych i efektywnych kosztowo liczników. 
 • Spełnienie zobowiązań umownych i regulacyjnych związanych z zarządzaniem licznikami.