Rosnąca światowa populacja, urbanizacja i nowe modele produkcji i konsumpcji to wyzwania, łączące w sobie aspekty zdrowia publicznego i ochrony środowiska. W skali globalnej zarządzanie siecią ścieków i wody burzowej jest kluczową kwestią związaną z ochroną środowiska naturalnego oraz długoterminową przyszłością miejskiego stylu życia. SUEZ opracowuje rozwiązania podważające konwencjonalne podejście, zastępując je innowacyjnymi, dynamicznymi systemami zarządzania ściekami i wodą burzową.
Twoje wyzwania

Zapewnianie wydajności sieci ścieków w celu poprawy warunków życia i środowiska naturalnego

Istnieją dwa typy systemów ściekowych. Systemy łączone wprowadzają część lub całą wodę powierzchniową do systemu odprowadzania wody zanieczyszczonej, zaś oddzielne systemy zawsze utrzymują je oddzielnie. Nawet jeśli zasady zbierania są różne, standardy operacyjne pozostają te same.
 
Wydajność jest kluczowym czynnikiem wyboru właściwego systemu ściekowego. Odpowiedź na wyzwanie związane ze ściekami i wodą burzową to transformacja, zaprojektowana tak, by poprawić warunki życia ludzi i wzmocnić odporność miast. W kontekście wprowadzonych regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, przejrzystości, ochrony środowiska i powiązanych, sieci odprowadzania ścieków i wody burzowej muszą być traktowane jako integralna część pełnego cyklu wody.
 
Obecnie operatorzy poszukują sposobów zarządzania ściekami w odpowiedzialny, bardziej zrównoważony i efektywny sposób.

80
%
ścieków w krajach rozwijających się jest usuwanych bez oczyszczania i bezpośrednio do naturalnych zbiorników wody
50
%
zanieczyszczonej wody burzowej jest usuwane do rzek i na plaże
70
%
ścieków przemysłowych w krajach rozwijających się jest usuwanych bez oczyszczania do naturalnych zbiorników wody
Nasze rozwiązania

Umożliwiamy zapewnienie wysokiej jakości zbiórki i oczyszczania ścieków.

Opracowaliśmy 5 elastycznych rozwiązań, które można łączyć w celu zaoferowania rozwiązań odpowiadających na wszelkie potrzeby w zakresie zarządzania ściekami i wodą burzową, od diagnozy, zarządzania siecią i dopływem, aż do zarządzania aktywami i ochrony środowiska. To wszechstronne rozwiązanie pozwala nam zoptymalizować wydajność sieci ścieków oraz ograniczyć jej wpływ na środowisko.
Control center

Jak poprawić jakość usług i zwiększyć odporność miasta?

Oferujemy innowacyjne techniki gwarantujące ciągłość usług, ograniczając wpływ opadów na gospodarkę, codzienne życie i bezpieczeństwo, przewidując sytuacje awaryjne i zwiększając przejrzystość wśród zainteresowanych stron.
Poznaj nasze rozwiązania
Reduce your expenses

Jak zredukować wydatki oraz zoptymalizować aktywa i powiązane inwestycje?

Nasze rozwiązania pomagają zmniejszyć wydatki operacyjne. Opracowujemy również inteligentne rozwiązania, które wydłużają żywotność sieci i zachęcają do odpowiedzialnej obsługi i konserwacji w celu optymalizacji istniejącej wydajności sieci.
Poznaj nasze rozwiązania
Pond and green herb

Jak chronić środowisko?

Wdrażamy rozwiązania umożliwiające przewidywanie ryzyka zanieczyszczenia i minimalizowanie skutków zrzutów zanieczyszczeń. Pomagamy również w przestrzeganiu norm środowiskowych.
Poznaj nasze rozwiązania
Nasze innowacje 

Ciągłe doskonalenie technologii

Co roku SUEZ inwestuje 74 mln € w ponad 65 programów badawczych i rozwojowych, dzięki czemu nasi klienci mogą korzystać z najbardziej efektywnych rozwiązań i wydajnych technologii na rynku.

AQUADVANCED® Urban Drainage

Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym w celu monitorowania, przewidywania i optymalizacji systemu kanalizacji

Dowiedz się więcej
Nasza wiedza

Wspieramy Cię w całym cyklu wodnym

Od konsultacji do usług posprzedażowych, zapewniamy naszą specjalistyczną wiedzę w ramach realizacji projektów.