Jak chronić środowisko?

Wdrażamy rozwiązania umożliwiające przewidywanie ryzyka zanieczyszczenia i minimalizowanie skutków emisji zanieczyszczeń. Pomagamy również w przestrzeganiu norm środowiskowych.

Minimalizowanie skutków uwolnienia zanieczyszczeń

Wdrażamy rozwiązania umożliwiające przewidywanie ryzyka zanieczyszczenia i efektywne reagowanie w przypadku kryzysu:
  • Monitorowanie jakości wody w czasie rzeczywistym dzięki czujnikom umieszczonym w terenie
  • Ostrzeganie władz i obywateli w przypadku pogorszenia się jakości wody
  • Przestrzeganie standardów środowiskowych dotyczących uwalniania
  • Przewidywanie ryzyk zanieczyszczenia z wykorzystaniem oprogramowania AQUADVANCED® Urban Drainage
  • Identyfikacja potencjalnych źródeł zanieczyszczenia przemysłowego
  • Określanie i zarządzanie planem kontroli jakości poprzez efektywne monitorowanie i analizy laboratoryjne

[Video] Smart sewerage system management - AQUADVANCED® Urban Drainage

Smart sewerage system management - AQUADVANCED URBAN DRAINAGE - SUEZ

Credit: SUEZ group

Ochrona akwenów, do których odprowadzane są ścieki, oraz bioróżnorodności

Jesteśmy zaangażowani w ograniczanie wpływu sieci kanalizacyjnej na akweny, do których odprowadzane są ścieki:
  • Monitorowanie jakości wody w czasie rzeczywistym
  • Przewidywanie ryzyk zanieczyszczenia z wykorzystaniem naszych modeli predykcyjnych
  • Określenie najlepszych czujników do wykorzystania oraz ich rozmieszczenie w sieci
  • Identyfikacja odpowiednich parametrów monitorowania

Przestrzeganie standardów środowiskowych

Pomagamy zachować zgodność z normami ochrony środowisk morskich i fluwialnych.

Redukcja zużycia energii

Integrujemy zużycie energii w Twojej infrastrukturze i sprzęcie z naszymi wskaźnikami wydajności za pomocą naszego narzędzia wspomagania decyzji AQUADVANCED® Energy.