Jak poprawić jakość usług i zwiększyć żywotność miasta?

Oferujemy innowacyjne techniki gwarantujące ciągłość usług, ograniczenie wpływu opadów na gospodarkę, codzienne życie i bezpieczeństwo, przewidując sytuacje awaryjne i zwiększając przejrzystość wśród zainteresowanych stron.

Gwarancja ciągłości usług dzięki zrównoważonej obsłudze i utrzymani sieci

Oferujemy innowacyjne techniki w zakresie efektywnej, długoterminowej, przyjaznej dla środowiska obsługi i utrzymania:

 • Ocena strukturalnych i funkcjonalnych warunków w sieci, 
 • Projekt i planowanie renowacji istniejącego sprzętu oraz instalacja nowego, aby ograniczyć wrażliwość sieci
 • Wprowadzenie systemu Galia, ułatwiającego obsługę i utrzymanie sieci poprzez inteligentne zarządzanie infrastrukturą, wykonywanymi operacjami oraz wynikami
 • Korzystanie z inteligentnych rozwiązań w zakresie kontroli i czyszczenia, dostosowanych do potrzeb danej sieci
 • Wybór najodpowiedniejszych materiałów i technik, zaprojektowanych tak, by odnowić sieć przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu na otaczające środowisko

Ograniczenie wpływu opadów deszczu na ekonomię, codzienne życie i bezpieczeństwo

Nasze rozwiązania umożliwia przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym i efektywne reagowanie w celu ograniczenia wpływu intensywnych opadów deszczu:
 • Ułatwianie zarządzania siecią dzięki naszemu zintegrowanemu oprogramowaniu AQUADVANCED® Urban Drainage, które optymalizuje pojemność przechowywania, pomaga operatorom w podejmowaniu decyzji w sytuacjach kryzysowych oraz minimalizuje ryzyko
 • Analiza danych meteorologicznych oraz danych z czujników poziomu, przepływu i jakości, zainstalowanych w całej sieci
 • Wyliczanie w czasie rzeczywistym wpływu opadów deszczu  na systemy kanalizacyjne, obszary miejskie oraz środowisko naturalne

Smart sewerage system management - AQUADVANCED URBAN DRAINAGE - SUEZ

Credit: SUEZ group

[Video] Smart sewerage system management - AQUADVANCED® Urban Drainage

Przewidywanie sytuacji awaryjnych

Zapewniamy innowacyjne technologie umożliwiające przewidywanie sytuacji awaryjnych:
 • Przewidywanie powodzi, przepełnień i ryzyka zanieczyszczenia dzięki naszemu zintegrowanemu oprogramowaniu AQUADVANCED® Urban Drainage
 • Wykorzystywanie naszych narzędzi modelowania w czasie rzeczywistym, wspartych danymi meteorologicznymi, do przewidywania sytuacji awaryjnych
 • Efektywne reagowanie na burze i ryzyko zanieczyszczenia poprzez efektywne zarządzanie operacjami powiązanymi z infrastrukturą hydrauliczną, zakładami przechowywania i oczyszczania ścieków, w czasie rzeczywistym

Zwiększenie transparentności wśród interesariuszy

Jesteśmy przekonani, że efektywnością systemów zbiórki i oczyszczania ścieków należy się dzielić. Ustaliliśmy zatem najlepsze praktyki w celu promowania transparencji względem populacji i lokalnych władz:

 • Dzielenie się informacjami dotyczącymi jakości wody z interesariuszami i obywatelami
 • Wspieranie władz w zakresie zarządzania dostępem do plaż, jezior i rzek oraz ostrzeganie ich w przypadku pogorszenia się jakości wody
 • Wykorzystywanie naszego rozwiązania COWAMA do ostrzegania władz publicznych i obywateli

Nasze referencje