Jak zredukować wydatki oraz zoptymalizować aktywa i powiązane inwestycje?

Nasze rozwiązania pomagają zmniejszyć wydatki operacyjne. Opracowujemy również inteligentne rozwiązania, które wydłużają żywotność sieci i zachęcają do odpowiedzialnej obsługi i konserwacji w celu optymalizacji istniejącej wydajności sieci.

Redukcja wydatków operacyjnych

Promujemy zrównoważoną obsługę i utrzymanie, połączone z innowacyjnymi inteligentnymi narzędziami zarządzania, pozwalającymi na kontrolowanie wydatków:
  • Wprowadzanie innowacyjnej konserwacji predykcyjnej i prewencyjnej dla całego sprzętu, aby poprawić wydajność, zredukować koszty i uniknąć ryzyka awarii
  • Optymalizacja zasobów dzięki Galia, przełomowemu rozwiązaniu do obsługi i utrzymania systemów kanalizacji, umożliwiającemu określanie priorytetów dla interwencji w sieci

Wydłużenie żywotności twojej sieci poprzez zoptymalizowane operacje i proaktywną konserwację

Rozwijamy inteligentne rozwiązania w zakresie dynamicznego zarządzania siecią. Możesz dzięki temu zoptymalizować swoje operacje i przewidywać problemy za pośrednictwem proaktywnej konserwacji:
  • Zmień swój system w aktywną infrastrukturę, wykorzystującą nasze wspierające podejmowanie decyzji narzędzie AQUADVANCED® Urban Drainage
  • Wybierz odpowiednie materiały i sprzęt, by odnowić swoją sieć i wydłużyć jej żywotność
  • Ustal priorytety dla swoich działań, aby ograniczyć koszty i inwestycje, jednocześnie poprawiając żywotność swoich instalacji 
  • Korzystaj z inteligentnych rozwiązań w zakresie kontroli i czyszczenia, dostosowanych do potrzeb danej sieci
  • Zarządzaj wielkością dopływu i infiltracji poprzez wrażanie odpowiednich procesów projektowania, konstrukcji i naprawy
  • Ustaw strefy wpływu/infiltracji i wprowadź wieloletni plan działania, aby lepiej zarządzać aktywami i połączeniami

Ograniczenie konieczności budowy dodatkowej infrastruktury

Zachęcamy do odpowiedzialnej obsługi i konserwacji w celu optymalizacji wydajności istniejącej sieci i tym samym ograniczenia potrzeby budowania nowej infrastruktury:
  • Maksymalizacja możliwości przechowywania, aby zredukować inwestycje
  • Wybierz sprzęt i techniki najlepiej dostosowanych do potrzeb 

Smart sewerage system management - AQUADVANCED URBAN DRAINAGE - SUEZ

Credit: SUEZ group

[Video] Smart sewerage system management - AQUADVANCED® Urban Drainage