Zagęszczanie to pierwszy krok w obróbce szlamu. Ma ono na celu rozdzielenie fazy stałej i płynnej szlamu. Następnie proces odwadniania redukuje zawartość wody w szlamie.
Cele

Obróbka szlamu w ramach dwóch kolejnych początkowych faz

Rosnąca ilość osadów wytwarzanych przez uzdatnianie wody, zgodnie ze wzrostem liczby ludności i rozrastaniem się miast, jest głównym powodem do niepokoju dla władz lokalnych i operatorów. Obróbka szlamu w celu zmniejszenia objętości i przekształcenia go w produkty zwrotne stała się koniecznością.


SUEZ pomaga zdefiniować i wybrać dla Ciebie optymalne rozwiązanie do oczyszczania osadów zgodnie z:

  • pochodzeniem i składem szlamu i produktów ubocznych przetwarzania
  • ostatecznym miejscem przeznaczenia osadów (recykling, odzysk, unieszkodliwianie)

 SUEZ proponuje różne rozwiązania techniczne w zakresie recyklingu, niszczenia i odzysku osadów ściekowych i produktów ubocznych przetwarzania:
Nasze innowacje

Innowacyjne techniki zarządzania osadem

Każdego roku SUEZ inwestuje 74 miliony euro w ponad 65 programów badawczo-rozwojowych, aby nasi klienci mogli korzystać z najbardziej wydajnych rozwiązań i wysokowydajnych technologii na rynku.
Nasza wiedza

Wspieramy Cię w całym obiegu wody

Od doradztwa po obsługę posprzedażową, zapewniamy nasze doświadczenie w realizacji projektów