Fermentacja szlamów

Fermentacja beztlenowa zmniejsza masę (suchą masę) szlamu. Fermentacja ma również na celu stabilizację materii organicznej w celu zmniejszenia odorów i wytworzenia energii z biogazu.
Cele

Zmniejszyć ilość szlamu i wyprodukować energię

W związku ze wzrostem produkcji osadów i rosnącymi trudnościami w ich eliminacji (koszty, przepisy), SUEZ wdraża techniki, które zmniejszają objętość osadu i odzyskują biogaz.
Procesesy

Opracowywanie innowacyjnych technologii fermentacji osadu

SUEZ może zaoferować sprawdzone procesy, które są stale ulepszane i które skutecznie spełniają potrzeby zmniejszenia ilości osadów wytwarzanych przez oczyszczanie ścieków.