W obliczu powodzi wiodąca fabryka uranu musiała pilnie uzdatnić swoją wodę, aby chronić środowisko naturalne

W 2006 r. zakład konwersji uranu Areva Malvési w pobliżu Narbony we Francji został zmuszony do zamknięcia - ze względu na obfite opady deszczu woda o wysokim stężeniu azotanów musiała być pilnie oczyszczona w celu ochrony laguny, obszaru przyrodniczego objętego ochroną. Aby stawić czoła ekstremalnym sytuacjom, firma SUEZ zaprojektowała innowacyjne rozwiązanie w zakresie oczyszczania ścieków. W ramach tego partnerstwa zakład Areva zwrócił się do SUEZ o modernizację swoich obiektów w celu poprawy skuteczności działania i polityki zrównoważonego rozwoju.
Misja
60,000
m3
wody zawierającej azotany, uzdatnionej w trybie pilnym
5 do 10
g/l
stężenia azotanów w wodzie wymagającej uzdatnienia
Nasze rozwiązania

Reagowanie na sytuacje kryzysowe i wdrażanie zrównoważonych rozwiązań

SUEZ natychmiast otworzył centrum kryzysowe, aby zmobilizować niezbędne zespoły i technologie w celu jak najszybszego oczyszczenia wody z zakładu Arevy Malvési z azotanów.
Wyniki
100,000
m3
wody może być oczyszczone w nowej oczyszczalni ścieków
25
m3/h

oczyszczonej wody technologicznej

0
SS
zawiesiny na końcu procesu oczyszczania, porównywalnie 50 do 150 mg/l na początku