Zautomatyzowane, nowoczesne centrum w Rotterdamie sortuje duże ilości odpadów

SUEZ wybudował nową, zautomatyzowaną sortownię odpadów w celu poprawy recyklingu odpadów plastikowych. Ten najnowocześniejszy zakład sprawia, że Rotterdam jest pionierskim miastem w Holandii pod względem ekologicznym i otwiera drogę do rozprzestrzeniania innych podobnych zakładów w kraju.
Misja

Wprowadzenie recyklingu odpadów do holenderskiego środowiska naturalnego

450,000
ton
roczna ilość odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wyprodukowanych w Holandii.
Nasze rozwiązanie

Optymalizacja sortowania odpadów w Rotterdamie poprzez automatyzację

Wyniki
35,000
ton 
odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych jest przetwarzane rocznie w zakładzie w Rotterdamie (w latach 2010-2014)
2/3
opakowań z tworzyw sztucznych w kraju przetworzonych w zakładzie w Rotterdamie
120.000
ton
odpadów opakowaniowych przetwarza się rocznie  w zakładzie w Rotterdamie od 2015r.