Prawie pół miliona Hindusów w New Delhi uzyskało dostęp do czystej wody pitnej

Stolica Indii, New Delhi, szybko się rozwija. Aby nadążyć za rozwojem, miasto chciało stworzyć efektywne usługi wodociągowe i zmniejszyć przecieki spowodowane przestarzałym sprzętem. Kontrakt publiczno-prywatny zaangażował firmę SUEZ, której udało się zaopatrzyć mieszkańców w wodę pitną przez 24 godziny na dobę, rozszerzyć sieć i znacznie poprawić jej wydajność, wyszkolić lokalne zespoły i stworzyć nowoczesną obsługę klienta.
Misja

Podjęcie wyzwania ciągłej dystrybucji wody w mieście

4353
miliony litrów/dobę
zapotrzebowanie miasta na wodę
35
milionów
przewidywana liczba mieszkańców do 2030 r.
Nasza odpowiedź

Podjęcie kompleksowych działań w celu poprawy wydajności sieci

Wyniki
100
km

zmodernizowanych rur

26
km
rozbudowy sieci
12.000
nowych użytkowników podłączonych do sieci