Dostarczanie wysokiej jakości wody pitnej do mieszkańców Dżeddy w Arabii Saudyjskiej

Zapewnienie zaopatrzenia w wodę pitną w regionie Arabii Saudyjskiej dotkniętym niedoborem wody i galopującą urbanizacją, co stanowiło wyzwanie, któremu firma SUEZ sprostała. SUEZ wsparł krajowego dostawcę wody w modernizacji infrastruktury wodnej i stworzył wydajną sieć obsługi klienta, przekazując jednocześnie umiejętności w zakresie konserwacji lokalnym pracownikom.
Misja

Rozwiązanie problemów związanych z niedoborem wody miasta Dżeddy poprzez odpowiednią gospodarkę wodną

W Dżeddzie w Arabii Saudyjskiej zrównoważona gospodarka wodna jest stałym wyzwaniem. Zasoby wody pitnej prawie nie istnieją. Prawie cała dystrybuowana woda jest dostarczana przez zakłady odsalania wody morskiej. W tym kontekście ciągłego niedoboru wody, ten rodzaj produkcji wymaga zachowania naturalnych zasobów wodnych poprzez optymalne wykorzystanie, przy jednoczesnym unikaniu wszelkich strat. 
 
Korzystając ze zmian w przepisach, które obecnie zezwalają na partnerstwo publiczno-prywatne w Arabii Saudyjskiej, w 2008 r. SUEZ i jego lokalny partner ACWA Power Development wygrały kontrakt na zarządzanie usługami wodno-sanitarnymi na obsługę miasta Dżedda na okres 7 lat. Celem kontraktu było unowocześnienie i modernizacja usług wodno-sanitarnych w Dżeddzie oraz poprawa jakości usług świadczonych na rzecz użytkowników.
3
miliony
mieszkańców
98
%
wody zużywanej w Dżeddzie pochodzi z wody morskiej
+2.7
%
rocznego wzrostu liczby ludności lokalnej
Nasze rozwiązanie

Zapewnienie zrównoważonego i wysokiej jakości zaopatrzenia w wodę pitną

Rozwiązanie

Powierzając zarządzanie usługami użyteczności publicznej - produkcja wody i usługi sanitarne - firmie SUEZ na podstawie umowy o zarządzanie, Saudyjski Urząd Gospodarki Wodnej (NWC) wyznaczył ambitne cele w zakresie poprawy jakości usług. 

Zapewnienie doskonałej obsługi lokalnej ludności
Aby przywrócić mieszkańcom zadowalający poziom usług, firma SUEZ zobowiązała się do:

  • zapewnienia stałego dostępu do wody pitnej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;
  • skrócenie czasu interwencji w sytuacjach awaryjnych 2/3-krotnie w celu naprawy nieszczelności ponad 5 300 km sieci wody pitnej;
  • przeciwdziałania przepełnieniu sieci kanalizacyjnych.


Przekazywanie wiedzy i umiejętności

Podobnie jak w przypadku projektu w Algierze od 2005 r., kontrakt ten miał również silny wydźwięk lokalny dzięki wprowadzeniu ambitnego planu szkoleń z transferem wiedzy z firmy SUEZ dla 1 400 lokalnych pracowników NWC:

  • ośrodek szkoleniowy prowadził szkolenia pracowników przez pierwsze dwa lata obowiązywania umowy;
  • zajęcia te zostały akredytowane przez renomowane europejskie instytucje certyfikujące, takie jak Międzynarodowe Biuro Gospodarki Wodnej.

Pomiar jakości usług
Jednym z głównych wyzwań w kontrakcie była poprawa wydajności usług. Jest ona mierzona za pomocą systemu 18 kluczowych wskaźników efektywności (KPI) - zwanych również Standardami efektywności - oraz 31 dodatkowych KPI określonych w umowie o zarządzanie.

Wyniki
Dzięki swojemu doświadczeniu w dziedzinie gospodarki wodnej i ściekowej, SUEZ był w stanie szybko osiągnąć rzeczywistą poprawę jakości dostaw wody dla mieszkańców.

Szczelniejsza sieć wody pitnej 
W ciągu sześciu miesięcy wykrycie wycieków w sieci wodnej podwoiło się, a ich natychmiastowa naprawa umożliwiła zachowanie cennych zasobów. Równocześnie średni czas realizacji każdej interwencji został skrócony o połowę (37 godzin w porównaniu z 78 godzinami wcześniej). Zakończono modelowanie hydrauliczne sieci: w terenie wymieniono tysiące uszkodzonych zaworów.

Bardziej efektywne zarządzanie klientami
Firma SUEZ wykorzystała również swoje doświadczenie w zakresie zarządzania biznesem, tworząc nowe centrum obsługi klienta. Centrum to oferuje jeden punkt kontaktowy dla wszystkich klientów NWC Jeddah City Business Unit.

830,000
m3/dobę
wody pitnej dostarczanej mieszkańcom
40
%
populacji jest objęte siecią kanalizacyjną
1,400
lokalnych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy