W Poznaniu, odpady są przetwarzane na energię w celu zaspokojenia rosnących potrzeb ludności

Aby sprostać europejskim normom ochrony środowiska, Poznań zdecydował się na budowę zakładu produkcji energii z odpadów. Piąte co do wielkości miasto w Polsce zdecydowało się na PPP z firmą SUEZ, aby zminimalizować swój wkład finansowy. Podwójne korzyści dla ludności, dla której 30%  energii elektrycznej jest obecnie wytwarzane przez ten obiekt.
Misja

Poznań: pierwsze Partnerstwo Publiczno-Prywatne na rzecz odzysku odpadów 

Piąte co do wielkości miasto w Polsce, Poznań, zainaugurowało pierwszą w kraju spalarnię odpadów około 80 lat temu.


W odpowiedzi na nową ramową dyrektywę w sprawie przetwarzania odpadów, która umożliwia gminom pełne sortowanie, zbieranie, transport, recykling i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, miasto Poznań podjęło decyzję o budowie zakładu produkcji energii z odpadów.


Ta nowa infrastruktura stanowi szansę dla regionu na zmniejszenie ilości składowanych odpadów i zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania ludności na energię elektryczną.
210,000

ton

odpadów do przetworzenia w ciągu roku 
730,000

mieszkańców Poznania i 9 okolicznych miejscowości

Nasze rozwiązanie

Przekształcanie odpadów w energię.

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych została wybudowana na gruntach przyznanych przez miasto Poznań i oddanych do użytku w 2016 roku.

Produkcja energii z odpadów: nowy zasób

W oparciu o innowacyjne metody spalania i kogeneracji, energia z zakładu termicznego przekształcania odpadów wybudowanej przez SUEZ wytwarza zarówno energię elektryczną jak i cieplną.
  • Odpady niepodlegające recyklingowi są spalane.
  • Spalanie aktywuje turbinę wykorzystywaną do produkcji energii elektrycznej, przekazywanej do miejskiej sieci elektrycznej.
  • Ciepło wytwarzane przez spalarnię zaopatrza miejską sieć ciepłowniczą w Poznaniu.
  • Odpady stają się w ten sposób ważnym zasobem dla zaopatrzenia miasta w energię.


PPP w celu optymalizacji finansowania projektu
Miasto Poznań zdecydowało się na realizację tego projektu w formie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, ograniczając tym samym wpływ na budżet miasta.
W grudniu 2012 r., po sześciomiesięcznym dialogu konkurencyjnym, został podpisany 25-letni kontrakt budowlany, eksploatacyjny i transferowy ze wspólnym przedsięwzięciem utworzonym przez SUEZ oraz Fundusz Marguerite, Europejski Fundusz na rzecz Energii, Zmiany Klimatu i Infrastruktury.
  • Przyznanie tej dotacji przez Unię Europejską pozwoliło na zwiększenie zakresu projektu. To europejskie dofinansowanie zostało przyznane dopiero po wyborze firmy SUEZ.
  • Całkowity koszt tej inwestycji, 180 mln euro, został sfinansowany z dotacji europejskiej w wysokości 84 mln euro i pożyczki bez regresu w wysokości 96 mln euro.
Wyniki
20
%
uzyskany zysk względem kosztów utylizacji odpadów komunalnych
€34
miliony
w oszacowanych rocznych dochodach