Zaoferowanie mieszkańcom Suffolk w Wielkiej Brytanii rozwiązania w zakresie odzyskiwania odpadów, które jest zarówno korzystne środowiskowo, jak i ekonomiczne

Kiedy w 2010 roku hrabstwo Suffolk zdecydowało się powołać specjalistę do zaprojektowania, budowy i eksploatacji jednostki przetwarzania odpadów komunalnych na energię, SUEZ zaproponował projekt PPP. Idealne rozwiązanie dla Suffolk, które miało być najbardziej ekologicznym hrabstwem w Wielkiej Brytanii, a takie rozwiązanie ułatwiło wniesienie własnego wkładu finansowego do projektu. Wreszcie jakość architektoniczna spotyka się z odzyskiwaniem energii!
Misja

Udana inicjatywa prywatnego finansowania w Suffolk

Władze gospodarki odpadami w hrabstwie Suffolk poszukiwały specjalisty do budowy i eksploatacji zakładu przetwarzania odpadów komunalnych na energię. 


Chcieli oni również ograniczyć swoje inwestycje poprzez podpisanie umowy z prywatną inicjatywą finansową, podobnie jak w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach takiego partnerstwa partner z sektora prywatnego zapewnia wstępne finansowanie na rozwój infrastruktury, a społeczność lokalna płaci za usługę gospodarowania odpadami. Po zakończeniu umowy obiekt może zostać przekazany władzom lokalnym lub zostać zatrzymany w sektorze prywatnym. 


Rada hrabstwa Suffolk zaufała doświadczeniu firmy SUEZ w prowadzeniu projektu, zarówno w zakresie inżynierii finansowej, jak i wiedzy technicznej.

730,100
mieszkańców Suffolk
269,000
ton odpadów do przetworzenia rocznie
Nasze rozwiązanie

Oszczędne rozwiązanie, przyjazne dla środowiska

Przekształcenie odpadów w energię

SUEZ zaprojektowała, wybudowała i sfinansowała zakład energetyczny w Suffolk oraz kontynuuje jego eksploatację. Obiekt działa od 2015 roku.

Zamiast składowania, odpady są przetwarzane termicznie, a energia produkowana w procesie spalania jest wykorzystywana do wytwarzania prądu i ciepła, które są zużywane lokalnie. W ten sposób wytwarzanie energii z odpadów przyczynia się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.


Oszczędna alternatywa dla władz hrabstwa

  • W ramach inicjatywy prywatnego finansowania władze lokalne nie musiały zapewniać finansowania projektu, ponieważ zabezpieczono 1 mld funtów brytyjskich inwestycji prywatnych.
  • Energia z odpadów jest inteligentną alternatywą dla kosztownego rozwiązania polegającego na składowaniu odpadów na wysypiskach.
  • Wdrożone rozwiązanie pozwala zaoszczędzić 350 mln funtów w ciągu 25 lat obowiązywania umowy.

Harmonijna integracja ze środowiskiem
Niezbędne było zapewnienie harmonijnej integracji zakładu z otoczeniem. SUEZ współpracował z międzynarodowymi architektami z biura Grimshaw. Stworzyli oni nowoczesną architekturę o unikalnym układzie i bezproblemowej integracji z otoczeniem.

Wyniki
Jako innowator w dziedzinie gospodarki odpadami, SUEZ znacznie wyprzedza politykę ochrony środowiska, czego najlepszym przykładem jest technologia produkcji energii z odpadów. W ten sposób SUEZ daje swój wkład w osiągnięcie celu hrabstwa Suffolk, aby stać się najbardziej ekologicznym hrabstwem w kraju. 


Ponadto jakość powietrza jest zachowana, co potwierdzają pomiary przeprowadzone przez radę hrabstwa przed i po wybudowaniu zakładu: wynikające z tego emisje są znacznie niższe od ścisłych limitów określonych przez brytyjską Agencję Ochrony Środowiska.

75,000
ton CO2 zredukowane co roku
43

nowe miejsca pracy

64,640
odzyskanego i poddanego recyklingowi popiołu