Browar Heineken: recykling ścieków amoniakalnych i odpadów organicznych w celu ograniczenia wpływu na środowisko

W 2008 r. Heineken, jeden z największych browarów na świecie, regularnie przekraczał zatwierdzone standardy odprowadzania ścieków w jednej z brytyjskich fabryk, szczególnie w odniesieniu do amoniaku. Wspierany przez specjalistyczną wiedzę w zakresie zarządzania obiegiem wody i przetwarzaniem odpadów organicznych, SUEZ wdrożył rozwiązanie polegające na redukcji ścieków w połączeniu z recyklingiem odpadów organicznych. W ten sposób Heineken zachował odwieczną jakość swojego piwa i zoptymalizował swoją konkurencyjność ekonomiczną i środowiskową.
Misja

Pomóc Heineken zmniejszyć swój ślad środowiskowy

W 2008 roku światowy browar Heineken kupił John Smith's, jeden z największych browarów w Wielkiej Brytanii. Znajduje się w Tadcaster w hrabstwie Yorkshire, stuletnia fabryka często przekracza poziomy emisji amoniaku dozwolone przez brytyjską agencję ochrony środowiska.

Aby spełnić wymagania środowiskowe, Heineken musiał podjąć poważne wyzwanie ekologiczne przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności. Cele: obniżyć zawartość amoniaku w odprowadzanej wodzie, aby zmniejszyć wpływ na środowisko.

3,500,000
hl
Ilość napojów alkoholowych wytwarzanych przez browar John Smith's każdego roku
90
%
wszystkich nieprawidłowości wykrytych w 2008 r. były spowodowane produkcją amoniaku
Nasze rozwiązanie

Optymalizacja wydajności i zmniejszenie wpływu na środowisko

Heineken powierzył SUEZ obsługę i konserwację oczyszczalni ścieków należącej do brytyjskiego browaru John Smith's, aby podnieść jej wydajność.
 
Dzięki doświadczeniu w zarządzaniu obiegiem wody i przetwarzaniu odpadów organicznych opracowaliśmy plan postępowania dla Heineken oparty na dwóch założeniach: poprawa jakości ścieków i recykling odpadów organicznych.

Identyfikacja i optymalizacja procesów operacyjnych

SUEZ ściśle współpracował z Heinekenem w celu identyfikacji i optymalizacji procesów operacyjnych wykorzystywanych w oczyszczalni ścieków. Opracowaliśmy innowacyjny, niestandardowy system:
 
  • Rozwiązanie polegające na redukcji cząstek azotu odpowiedzialnych za produkcję amoniaku na wlocie do zakładu.
  • Montaż beztlenowego zbiornika fermentacyjnego w celu obniżenia zawartości amoniaku.

Zmniejszenie zużycia energii i zwiększenie konkurencyjności

SUEZ zaproponował również, aby Heineken wdrażył technologie produkcji energii:

  • Wprowadzenie kanału oczyszczania ścieków organicznych z odzyskiem biogazu poprzez metanizację.
  • Wytwarzanie pary i elektryczności z wykorzystaniem tego biogazu w celu pokrycia zapotrzebowania procesu produkcyjnego.

 

Wyniki
SUEZ pomógł światowemu browarowi Heineken poprawić jego wyniki w zakresie ochrony środowiska i konkurencyjności. Dostarczyliśmy rozwiązanie pozwalające zoptymalizować jego wpływ na środowisko przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu zużycia energii.

Poziomy amoniaku w ścieku zostały szybko opanowane i nie wykryto dalszych nieprawidłowości.

Poza zapewnieniem zgodności z krajowymi normami środowiskowymi, SUEZ przekształcił stuletni browar w wydajny zakład produkcyjny, zdolny do wytwarzania własnej energii. 

To złożone wyzwanie ekologiczne zostało oklaskane przez Agencję Ochrony Środowiska. W ich opinii, SUEZ zastosował rozwiązanie "którego nikt wcześniej nie osiągnął".