Miasto Hyères we  Francji odzyskało kontrolę nad swoimi dostawami wody pitnej

W 2011 r. SUEZ podpisał z Hyères-les-Palmiers koncesję na świadczenie usług i rozpoczął wraz z gminą duży projekt mający na celu ograniczenie zużycia zasobów wodnych i przywrócenie jej warstw wodonośnych pochodzenia aluwialnego. Modernizując sieć dystrybucji i uzupełniając warstwy wodonośne, projekt „Aqua renova” przywrócił 97% samowystarczalności wodnej miasta Hyères w rok po zakończeniu prac.
Misja

Zabezpieczyć zrównoważone, niezależne zasoby wodne w Hyères

1
%
zawartości wody morskiej jest wystarczające do pogorszenia jakości wód podziemnych.
60-90
%
zużywanej wody pobierano z wód podziemnych
Nasze rozwiązanie

Połączenie inteligentnego zarządzania z uzupełnianiem wód podziemnych

Wyniki
24,000
wodomierzy w mieście wyposażonych w innowacyjne urządzenie do zdalnego odczytu
150
czujników akustycznych zainstalowanych w sieci wodnej w centrum miasta
2.7
miliona m3
m3 słodkiej wody przesączonej między październikiem a kwietniem w celu uzupełnienia wód podziemnych rzeki Gapeau