Jak innowacje służą gospodarce obiegu zamkniętego i zrównoważonemu zarządzaniu zasobami w Carcassonne we Francji

W piątek 6 kwietnia 2016 Covaldem11 i Grupa SUEZ, reprezentowane przez AUDEVAL i we współpracy z CITEO, zainaugurowały klaster ekologiczny Carcassonne, który jest wyrazem wspólnej woli stworzenia podwalin prawdziwej gospodarki obiegu zamkniętego na skalę regionalną poprzez optymalizację odzysku i ponownego wykorzystania odpadów.
Misja

Wyniki globalne i gospodarka obiegowa w Aude

W 2016 r. spółka Covaldem11 podpisała z SUEZ 19-letni kontrakt na przekazanie obowiązku użyteczności publicznej, tworząc AUDEVAL*, w ramach dążenia do stworzenia globalnej i innowacyjnej polityki gospodarki odpadami, łączącej w sobie nowoczesne podejście, technologię i poczucie odpowiedzialności obywatelskiej. AUDEVAL zarządza pełnym zakresem usług, od konteneryzacji po odbiór odpadów, sortowanie, zarządzanie centrami odbioru i końcowe przetwarzanie.


Optymalizacja przetwarzania odpadów obejmuje zarządzanie przepływem odpadów na terenie całego departamentu Aude, tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie odzysku oraz wprowadzanie nowych instrukcji sortowania, których celem jest zwiększenie poziomu odzyskiwania surowców wtórnych. Na terenie klastra ekologicznego Carcassonne mieści się również kilka innych  zakładów, w tym centrum sortowania, Recydrive, sklep „Grenier" oraz centrum instruktażowo-rekreacyjne Sorting Adventure Centre.

 

*AUDEVAL została utworzona w celu zarządzania i nadzorowania umowy o przekazaniu obowiązku użyteczności publicznej. W zarządzie spółki zasiadają lokalni politycy i przedstawiciele SUEZ, którzy wdrażają innowacyjną politykę zarządzania opracowaną przez obie strony. AUDEVAL posiada dwa zakłady: klaster ekologiczny w Carcassonne i przyszły zakład odzysku Alzonne.

Nasze rozwiązanie

Innowacyjne, zintegrowane podejście do gospodarki odpadami

Sortownia

Covaldem11, SUEZ i władze lokalne Narbonne wdrożyły strategię promującą gospodarkę obiegu zamkniętego poprzez redukcję kosztów transportu i przetwarzania, inteligentne i odpowiedzialne zarządzanie przepływami odpadów w całym departamencie Aude oraz świadczenie usług wzajemnych w zakresie sortowania przez oba samorządy lokalne. I tak odpady z selektywnej zbiórki są sortowane w Carcassonne, podczas gdy odpady wielkogabarytowe są przetwarzane w Narbonne.


Sortownia Carcassonne jest wyposażona w urządzenia najnowszej generacji, takie jak mechaniczne, optyczne i powietrzne systemy separacji, zdolne do przetworzenia prawie 6 ton odpadów na godzinę. Sortownię oddano do użytku w kwietniu 2017 roku, sortuje ona 18.000 ton odpadów rocznie.


CITEO przekazało 2 mln euro na budowę sortowni w ramach przetargu celem promocji polityki sortowania i recyklingu. Instalacja poprawi wydajność recyklingu przy obniżeniu kosztów, poprawiając jednocześnie warunki pracy pracowników, a mieszkańcy regionu zyskają nowoczesną lokalną sortownię odpadów.


Cały departament posiada obecnie solidne zaplecze przemysłowe, dzięki któremu już wkrótce władze regionu będą mogły startować w przetargach CITEO na realizację projektów, których celem jest włączenie do procesu sortowania wszystkich materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Docelowo miejscowi mieszkańcy będą mogli sortować wszystkie materiały opakowaniowe, w tym folie, torby i tacki.


 

Recydrive

Recydrive to publiczny punkt odbioru odpadów nowej generacji, który jest prostszy i szybszy w obsłudze oraz wygodniejszy i bezpieczniejszy dla użytkowników. Użytkownicy mogą w jednym miejscu pozostawić wszelkiego typu odpady przeznaczone do zagospodarowania, niezależnie od ich rodzaju. Przeszkolony personel sortuje odpady wewnątrz budynku zapewniającego bezpieczeństwo środowisku, gdzie są magazynowane w idealnych warunkach. System ten gwarantuje wysoką jakość sortowania materiałów, które mogą być następnie poddane recyklingowi jako surowce wtórne do produkcji nowych produktów.

 

“Le Grenier”

Niektóre z przedmiotów magazynowanych w Recydrive mogą być odzyskane od razu w całości; można je również naprawić lub dać im drugie, nowe życie. Przy wsparciu samorządu departamentu Aude, Covaldem11, SUEZ i DIRECCTE (regionalna agencja ds. biznesu, konkurencji, konsumpcji, pracy i zatrudnienia) przystąpiły do partnerstwa z Parchemin i organizacjami pozarządowymi grupy MP2 Environnement, które promują społeczną i odpowiedzialną gospodarkę w regionie. Zatrudnieni w warsztatach pracownicy naprawiają i sprzedają przedmioty za symboliczną opłatą w sklepie społecznościowym "Le Grenier".

 

Centrum Sorting Adventure

Ten ośrodek rekreacyjno-edukacyjny jest otwarty dla grup szkolnych i został oficjalnie zatwierdzony przez francuskie Ministerstwo Edukacji. Centrum posiada kolekcję interaktywnych narzędzi wprowadzających uczniów w świat sortowania i recyklingu przy użyciu interesujących i konkretnych przykładów. W tym innowacyjnym wszechświecie, wszyscy odwiedzający centrum mogą zupełnie inaczej spojrzeć na ideę sortowania odpadów.

Wyniki
70

osób

jest zatrudnionych w klastrze środowiskowym
€9
milionów

zainwestowanych

384
lokalizacje
na terenie departamentu Aude (łącznie 240 000 mieszkańców) objęte terytorium Covaldem11
30.000
ton
odebranych odpadów
18.000
ton
odpadów rocznie nadających się do recyklingu 

Recydrive

Centrum posiada kolekcję interaktywnych narzędzi wprowadzających uczniów w świat sortowania i recyklingu przy użyciu interesujących i konkretnych przykładów. W tym innowacyjnym wszechświecie, wszyscy odwiedzający centrum mogą zupełnie inaczej spojrzeć na ideę sortowania odpadów.
 
Mierzalne korzyści:
  • finansowo: dzielenie się oszczędnościami, jeśli cele zostaną osiągnięte;
  • aktywność społeczna poprzez społeczne i obywatelskie zaangażowanie mieszkańców w sprawy samorządowe;
  • pod względem ochrony środowiska, wyższy poziom recyklingu i odzysku, który jest korzystny dla zachowania zasobów naturalnych.
 
Ten kontrakt ilustruje know-how SUEZ w zakresie innowacji biznesowych.
 
> 10
ton
odpadów odbieranych dziennie
140 do 250
użytkowników
dziennie, w zależności od pory roku
do 3
minut
czas spędzony przez użytkowników w Recydrive