Interaktywna usługa gospodarki odpadami dla mieszkańców Aarschot

Dążąc do większej efektywności i przejrzystości, miasto Aarschot w Belgii zdecydowano się wdrożyć system identyfikacji odpadów odbieranych od użytkowników i pobierania przedpłat za ich odbiór. Zadaniem SUEZ było opracowanie całego systemu i rozmieszczenie poszczególnych kontenerów wyposażonych w elektroniczny chip i przydzielenie indywidualnych identyfikatorów mieszkańcom, a także opracowanie aplikacji do zarządzania odbiorem śmieci online.
Misja

Technologia cyfrowa ułatwiająca i upraszczająca odbiór odpadów

W 2015 r. gmina Aarschot w Belgii podjęła decyzję o stworzeniu bardziej wydajnego systemu gospodarki odpadami w oparciu o nowe technologie, obejmujące m.in.:
 • system wstępnego rozliczania kosztów odbioru odpadów od podmiotów i mieszkańców objętych systemem;
 • oznakowane pojemniki do zbiórki od drzwi do drzwi oraz dodatkowe pojemniki na dobrowolne dostarczanie odpadów;
 • centralizacja środków komunikacji pomiędzy władzami gminy a użytkownikami.
 
Usługa ta stanowi odpowiedź władz na prośby podmiotów i mieszkańców o większą przejrzystość i prostotę oraz o utworzenie jednego, scentralizowanego punktu informacji o odpadach. Jest to również element cyfrowej ewolucji w działaniach władz lokalnych.
30.000
Liczba mieszkańców korzystających z usługi odbioru odpadów z gospodarstw domowych.
Nasze rozwiązanie

Spersonalizowana i interaktywna usługa zarządzania odpadami

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom władz i mieszkańców miasta Aarschot, Grupa SUEZ opracowała i wdrożyła kompleksową usługę obejmującą:
 • system identyfikacji użytkowników i pojemników (identyfikatory / chipy elektroniczne);
 • system przedpłat ułatwiający rozliczanie użytkowników;
 • aplikację internetową sprawniejszą komunikację między gminą, mieszkańcami i podmiotami przekazującymi odpady komunalne a firmami odbierającymi odpady.

Wstępne rozliczanie odbioru odpadów

Każde gospodarstwo domowe posiada konto osobiste online, na które wpłaca wymagana kwotę przed odbiorem odpadów, a każdy pojemnik jest wyposażony w elektroniczny chip. Wszystkie informacje dotyczące odbioru odpadów są zatem rejestrowane w jednym systemie: obciążenie rachunku, liczba zebranych pojemników, odmowa odbioru odpadów, nietypowe zgłoszenia, itp.
 
Dzięki osobistym identyfikatorom użytkownicy mają również dostęp do pojemników zbiorowych, do których mieszkańcy mogą oddawać odpady do recyclingu w podziale na frakcje.

 

Ułatwianie komunikacji i monitorowania gospodarki odpadami

Interaktywna aplikacja dostępna dla użytkowników, gminy i SUEZ umożliwia: 
 • składanie reklamacji na usługę odbioru odpadów;
 • rozpatrywanie tych reklamacji;
 • śledzenie interwencji (odbiór, naprawy);
 • zarządzanie odbiorem odpadów na żądanie (wielkogabarytowych);
 • generowanie wszelkiego rodzaju raportów analitycznych dla gminy itp.
 
W imieniu gminy, SUEZ zarządza również dostarczaniem pojemników i kontenerów, odbiorem, rozliczaniem, systemem przedpłat, wnioskami o złożenie zlecenia stałego oraz śledzeniem poszczególnych strumieni odpadów z gospodarstw domowych.

Wyniki
Dzięki innowacyjnemu systemowi SUEZ spełnił wymogi miasta Aarschot i jego mieszkańców w zakresie efektywnej i przejrzystej gospodarki odpadami komunalnymi.           
                 
 • Rozliczanie odbioru odpadów jest skorelowane z ilością wytworzonych odpadów, a system przedpłat pozwala uniknąć ewentualnych rozbieżności w płatnościach już po rozliczeniu.
 • System ten promuje magazynowanie i segregowanie odpadów nadających się do recyklingu w pojemnikach zbiorowych.
 • Użytkownicy, gmina i SUEZ mogą korzystać z usług odbioru odpadów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Gmina ma dostęp do wszystkich informacji w zakresie zbiórki odpadów: adresów i postaw użytkowników, wytworzonych odpadów, dokonanych zbiórek, stanu pojemników indywidualnych i zbiorowych, statusu skarg i roszczeń, raportów analitycznych itp.
 • Aplikacja jest łatwa w konfiguracji i nie wymaga skomplikowanej instalacji.
13.000
punktów odbioru odpadów nadających się do recyklingu dostępnych za pomocą identyfikatorów.
54.000
pojemników na odpady komunalne dostępnych dla mieszkańców i rozmieszczanych na terenie całego miasta.