Oczyszczanie i recykling ścieków w regionie Amman w Jordanii bliskie energetycznej samowystarczalności

Jordańskie Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Nawadniania postanowiło zainwestować w nową oczyszczalnię ścieków, aby zaspokoić potrzeby miasta Amman. Zgodnie z warunkami 25-letniego partnerstwa publiczno-prywatnego, SUEZ zaprojektował i zainstalował w As Samra wysokowydajną instalację, która jest w stanie wytwarzać własną energię z procesów oczyszczania.
Misja

Recykling ścieków jest kluczowym elementem strategii wodnej Jordanii.

W Jordanii, w kontekście niedoboru wody i wysokiego wzrostu demograficznego, recykling ścieków ma zasadnicze znaczenie dla zaopatrzenia ludności i nawadniania upraw. 

W 2003 r. Minister Gospodarki Wodnej i Nawadniania Jordanii podjął decyzję o modernizacji i aktualizacji starego nasyconego, filtracyjnego systemu stawowego w As Samra, koncentrując się na trzech priorytetach:
 • produkcja wysokiej jakości oczyszczonych ścieków w celu zmniejszenia zużycia wody pitnej do celów rolniczych i przemysłowych;
 • przywrócenie wysokiej jakości wody do środowiska naturalnego;
 • zmniejszenie zużycia energii w zakładzie.


Położony na pustynnym obszarze, kilka kilometrów od stolicy Ammanu, nowy zakład w As Samra musi oczyszczać ścieki 2,2 mln mieszkańców i zaspokajać potrzeby użytkowników rolnych i przemysłowych w regionie.

100
mln m3 ścieków oczyszczanych rocznie
10
%
oczyszczonej wody w zasobach wodnych
Rozwiązanie

Instalacja o wysokiej wydajności, prawie samowystarczalna energetycznie  

Firma SUEZ działa w kraju od 1997 roku. Została ona nagrodzona kontraktem „Budowa, Eksploatacja i Transfer” na rozbudowę zakładu. Ten 25-letni kontrakt funkcjonuje jako partnerstwo publiczno-prywatne.

Firma SUEZ połączyła kilka rozwiązań dla tego zakładu w celu optymalizacji:

 • oczyszczania ścieków,
 • produkcji energii odnawialnej na miejscu,
 • odzysku energii z osadów.


Zwiększenie wydajności oczyszczania ścieków

Zakład w As Samra został zaprojektowany do uzdatniania 100 mln m3 wody rocznie, przy użyciu odpowiednich i wydajnych systemów, takich jak:

 • osadniki pierwotne i wtórne,
 • zbiorniki napowietrzające i klarujące,
 • poletka do suszenia na słońcu,
 • system kontroli zapachów.

W 2012 r. rząd Jordanii po raz kolejny zademonstrował swoje zaufanie do nas, powierzając nam rozbudowę zakładu i jego eksploatację do 2037 r. Wydajność oczyszczalni została zatem zwiększona z 267 000 do 365 000 m3 /dobę, co czyni ją największą i najnowocześniejszą oczyszczalnią ścieków w kraju.

Wytwarzanie własnej energii
Nowy zakład produkuje prawie całą swoją moc operacyjną z:

 • biogazu z fermentacji szlamu,
 • energii elektrycznej z turbin hydroelektrycznych.


Odzyskiwanie szlamu resztkowego

Osuszanie szlamu na miejscu oznacza, że może być on przekształcony w granulki i wykorzystany jako paliwo lub nawóz.

Wyniki
Zgodnie z międzynarodowymi standardami nowy zakład SUEZ w As Samra zaspokaja teraz potrzeby wodne ludności, użytkowników rolnych i przemysłowych w Greater Amman.


Wzrost zdolności produkcyjnej o 37% zaspokoi potrzeby ludności szacowane na 7 mln w 2022 r.

Wytwarzanie energii odnawialnej z procesu oczyszczania szlamu zapewnia 80% mocy elektrowni. 

Ze względu na wyższą jakość odprowadzanych ścieków, odnowa środowiska rzeki Zarqa pozwoliła na powrót ryb i skorupiaków.

Struktura finansowa, całkowicie nowatorska w Jordanii, umożliwiła rządowi wykorzystanie wiedzy fachowej oferowanej przez SUEZ w zakresie budowy, eksploatacji i utrzymania, a także międzynarodowego wsparcia finansowego.
4,000
gospodarstw rolnych w regionie wykorzystuje wodę odzyskaną w zakładzie w As Samra
300,000
ton CO2 oszczędzone dzięki produkcji energii odnawialnej
13
MW
energii odnawialnej z biogazu i turbin hydroelektrycznych zaspokaja 80% potrzeb energetycznych zakładu