Skip to main content

Avenue, była koksownia w Chesterfield, przechodzi lifting

Było to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w Europie Zachodniej. Dzięki interwencji SUEZ te nieużytki przemysłowe, na których wcześniej znajdował się węgiel, a później koksownie, zostały całkowicie odkażone i oczyszczone. Projekt właściciela polegał na zapewnieniu mieszkańcom Chesterfield w Wielkiej Brytanii miejsca do prowadzenia działalności, spędzania wolnego czasu i mieszkania, jak również bazy dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Misja

Przywrócenie do stanu naturalnego poważnie zanieczyszczonego terenu byłej koksowni

98
hektarów
gruntów przeznaczonych do oczyszczenia
2.5
miliona m3
materiałów do wydobycia
600,000
m3
zanieczyszczonej gleby i szlamu do oczyszczenia
Nasze rozwiązanie

Pomoc władzom lokalnym w realizacji ich proekologicznych ambicji

Wyniki
400,000
ton
szlamu i gleby poddanych desorpcji termicznej
Najpopularniejsze wyszukiwane słowa
GÓRA