Odzyskiwanie ścieków od producentów kapusty kiszonej w Alzacji jako źródło zielonej energii

Sivom w dorzeczu Ehn, wiodący region Alzacji ze względu na produkcję kapusty kiszonej, zainstalował nową oczyszczalnię ścieków, która może przetwarzać ścieki z lokalnego przemysłu. Zaprojektowana i obsługiwana przez SUEZ, pionierska i innowacyjna oczyszczalnia ścieków jest pierwszą we Francji, która odzyskuje ścieki konwencjonalne i rolno-spożywcze poprzez metanizację w celu produkcji energii elektrycznej i cieplnej.
Misja

Generowanie zielonej energii z soku z kapusty

W 2002 r. 11 miejskich członków stowarzyszenia SIVOM, zlokalizowanych w głównym regionie alzackim, w którym produkuje się kapustę kiszoną, zdecydowało się na wymianę starych oczyszczalni ścieków na nowe. 
Trzy cele:

  • oczyszczanie ścieków komunalnych 27 000 mieszkańców,
  • oczyszczanie ścieków wytwarzanych przez lokalnych producentów kapusty kiszonej, co odpowiada ściekom wytwarzanym przez 140 000 osób, 
  • odzyskanie osadów i ścieków z fermentacji kapusty w celu wytworzenia zielonej energii (elektryczność i ciepło).
204,000

osób

potencjał zdolności przerobowej oczyszczalni ścieków w Ehn
30,000
m3
 soku z kapusty kiszonej musi być przetwarzane każdego roku
Nasze rozwiązanie

Innowacyjna i wydajna oczyszczalnia ścieków

Aby dostarczyć odpowiednie rozwiązanie, SUEZ zaprojektował, wybudował i od 2012 roku eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Ehn, pionierską jednostkę w sektorze.

Łączenie kanałów w celu zaspokojenia potrzeb projektu klienta
Osiąga wydajność równoważną liczbie 200 000 mieszkańców i oczyszcza ścieki z 11 gmin w Sainte Odile, ale również zajmuje się oczyszczaniem ścieków wytwarzanych przez lokalnych producentów kapusty kiszonej. Oczyszczalnia ścieków Ehn działa od 2012 roku, to pierwszy zakład we Francji, który odzyskuje sok z kapusty kiszonej poprzez metanizację.

Inwencja kluczem do zaspokojenia lokalnych potrzeb
Przekształcenie kapusty w kapustę kiszoną jest główną lokalną działalnością w tej sterfie, która obejmuje 70% produkcji francuskiej. Sok z kapusty jest kwaśny i żrący, co wymaga specjalnego oczyszczania, innego niż w przypadku ścieków konwencjonalnych. Instalacja metanizacji eliminuje ponad 90% zanieczyszczeń w ciągu zaledwie 5 godzin.  Po tym specyficznym oczyszczaniu pozostałości są mieszane ze ściekami komunalnymi w celu poddania ich zwyczajowemu oczyszczaniu. W innym kanale ścieki z 11 gmin na tym obszarze są zbierane i oczyszczane przy użyciu filtracji trzeciorzędowej po zakończeniu oczyszczania, osiągając wysoki stopień jakości.


Ponowne wykorzystanie biogazu i wytwarzanie energii

Zaprojektowana z myślą o minimalnym zużyciu energii, instalacja ta optymalizuje swój potencjał energetyczny poprzez produkcję biogazu. Biogaz ten powstaje w procesie fermentacji osadu i fermentacji metanowej soku z kapusty kiszonej. W obu przypadkach wiąże się to z naturalną przemianą materii organicznej przez określone bakterie. Pozostały sok jest następnie wstrzykiwany do konwencjonalnej komunalnej ścieżki oczyszczania ścieków. Uzyskany biogaz może być wykorzystany do wytworzenia ciepła potrzebnego do eksploatacji jednostek (zbiornik fermentacyjny, jednostka fermentacji metanowej, suszarnia dwustopniowa), ciepłej wody sanitarnej lub urządzeń. Końcowy proces obejmuje osad ściekowy pozostały z etapu oczyszczania ścieków, który jest suszony i zagęszczany w celu przekształcenia w granulki i wykorzystywany jako nawóz rolniczy, ale z czasem może być również wykorzystywany do wytwarzania energii. 

Zachowanie jakości życia mieszkańców
Architektura budynku została zaprojektowana zgodnie ze standardami HEQ (High Environmental Quality), aby zapewnić płynną integrację z lokalnym krajobrazem, z poszanowaniem środowiska i lokalnych mieszkańców:

  • Potrójny proces filtracji oznacza, że urządzenie odprowadza ścieki o doskonałej jakości do środowiska naturalnego. 
  • Usuwanie zapachów poprzez dezodoryzację fizyczno-chemiczną zapobiega zanieczyszczeniu zapachami i poprawia warunki pracy w zakładzie.
  • Mniejsza objętość transportowanego osadu przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia.
Wyniki
Zakład przetwarza rocznie 30 000 m3 soku produkowanego przez lokalnych producentów kapusty kiszonej, którzy wcześniej przekazywali swoje ścieki do oddalonej o 40 km eurometropolii - Strasburga. 

Energia wyprodukowana w ciągu jednego roku odpowiada rocznemu zużyciu energii przez 2 400 osób.

Rozwiązania SUEZ w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych umożliwiają władzom miejskim dorzecza Ehn wywiązanie się z obowiązków regulacyjnych i przekształcenie odpadów w ekonomiczną, przyjazną środowisku energię.

18,000
m3
ścieków pochodzących od mieszkańców i przemysłu spożywczego w 11 gminach jest oczyszczanych każdego dnia
600
ton
objętość wysuszonych osadów ściekowych ponownie wykorzystywanych każdego roku
3,4
GWh 
energii wytwarzanej rocznie, co odpowiada ilości energii zużywanej przez 2 400 osób