Zapewnienie ciągłości produkcji i optymalizacja zasobów papiernii SMURFIT KAPPA

Papiernia w Biganos-Facture jest jedną z największych grupie kierowanej przez producenta opakowań papierowych SMURFIT KAPPA. Aby zapewnić nieprzerwaną i bezpieczną produkcję wyrobów papierniczych, firma powierzyła SUEZ zrównoważone gospodarowanie materiałami i odpadami produkcyjnymi oraz utrzymanie ruchu maszyn produkcyjnych.
Misja

Zapewnienie zrównoważonego zarządzania przepływem surowców i odpadów, utrzymanie maszyn produkcyjnych

W ciągle zmieniającym się kontekście, przemysł w sektorze celulozowo-papierniczym musi dostosować się, aby poprawić jakość swoich produktów i zmniejszyć ich wpływ na środowisko. Aby to umożliwić, światowy lider w dziedzinie opakowań papierowych SMURFT KAPPA zachęca do innowacji w swoich zakładach produkcyjnych. Firma opracowuje na przykład inteligentne rozwiązania w zakresie opakowań, papierów makulaturowych i opakowań gotowych do użycia.

Dostępność maszyn produkcyjnych oraz zrównoważone gospodarowanie surowcami i odpadami są niezbędne dla nieprzerwanej i bezpiecznej produkcji papieru w zakładach produkcyjnych. 

Obecna umowa o zarządzanie delegowane została podpisana w 2015 r. na okres 3 lat, co umożliwiło SUEZ wspieranie SMURFIT KAPPA w ciągłej produkcji papieru w Biganos-Facture.
520,000
ton
papieru siarczanowego wyprodukowanego rocznie
Nasze rozwiązanie

Zabezpieczyć dostawy materiałów produkcyjnych, przeprowadzić konserwację maszyn i zagospodarować odpady na miejscu

Nasza rola opierała się na trzech elementach: zarządzania dostawą surowców, regularnego pełnego czyszczenia maszyn, zarządzania odpadami stałymi i płynnymi wytwarzanymi przez zakład.

Zarządzanie dostawami surowców

SMURFIT KAPPA wykorzystuje papier makulaturowy do produkcji opakowań. Jako dostawca, firma SUEZ dostarcza papier makulaturowy z centrów sortowania do zakładów produkcji papieru.

Szybkie działanie

Maszyny produkcyjne firmy SMURFIT KAPPA są wyłączane tylko na krótki okres, podczas którego muszą przejść pełną konserwację. Dedykowany zespół 10 techników mający wszystkie umiejętności, akredytacje i sprzęt wymagany do świadczenia tego rodzaju usług serwisowych, jest nadzorowany przez kierownika ds. utrzymania ruchu. Zespół prowadzi pełny serwis maszyn produkcyjnych: czyszczenie, pompowanie, szorowanie.

Kompleksowa gospodarka odpadami

Zespół ds. utrzymania ruchu maszyn produkcyjnych zarządza również odpadami stałymi i płynnymi wytwarzanymi w zakładzie:

  • zbiórką,
  • magazynowaniem,
  • zarządzaniem i odzyskiwaniem.
Wyniki

Codzienne wsparcie ciągłej działalności produkcyjnej w zakładzie Biganos-Facture

Aby utrzymać i oczyścić maszyny produkcyjne, zaopatrywać zakład w surowce wtórne, gospodarować i odzyskiwać odpady, SUEZ jako strategiczny partner producentów przemysłowych, takich jak producenci papieru, dostarcza firmie SMURFIT KAPPA unikalną wiedzę i umiejętności w całkowicie bezpiecznym środowisku.