Pierwsze udane partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie gospodarki wodnej we Włoszech w mieście Arezzo

Region Arezzo w Toskanii modernizuje swoją gospodarkę wodną dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu.  Dzięki 25-letniej umowie na świadczenie usług publicznych SUEZ działa w 37 gminach regionu i przywrócił spójność systemu dystrybucji wody. Kompleksowe podejście, które umożliwiło przekształcenie nowych użytkowników i rozwój kultury zarządzania jakością wody z korzyścią dla wszystkich.
Misja

Renowacja i organizacja efektywnej dystrybucji wody w Toskanii, Włochy

Od 1994 r. włoski sektor wodny podlega ustawie Galli, która zachęca do partnerstwa publiczno-prywatnego i delegowania usług publicznych. 
Miasto Arezzo w regionie Toskanii leży w jednej z sześciu stref podzielonych na optymalne strefy terytorialne (ATO - Ambito Territoriale Ottimale). 
Poza wyjątkowo ubogimi źródłami, nieregularnymi sieciami dystrybucji wody, nieprzestrzeganiem norm regulacyjnych i sanitarnych, a także zanieczyszczonym środowiskiem, społeczność Arezzo znalazła się sama i nie była w stanie nic zrobić z nazbyt zadłużonym sektorem usług wodnych.
W 1999 r. 1500 użytkowników zostało pozbawionych wody przez ponad dwanaście godzin

1,500

osób

 zostało pozbawionych wody przez ponad dwanaście godzin w 1999r.
350
różnych systemów dystrybucji wody
930
punktów zrzutu ścieków bezpośrednio do środowiska naturalnego
Nasze rozwiązanie

Zdobyć zaufanie mieszkańców do profesjonalnego systemu zaopatrzenia w wodę

Nowa organizacja ATO doprowadziła do powstania spółki zajmującej się kanalizacją, gospodarką i dystrybucją wody pitnej: Nuove Acque SpA. Firma SUEZ jest odpowiedzialna za koncesję na 25 lat wraz z 32 władzami miejskimi w regionie Arezzo i pięcioma innymi z prowincji miasta Siena. Priorytetem jest poprawa jakości wody, bezpieczeństwa dystrybucji i relacji z klientami.


Firma SUEZ oparła swoją misję na kilku etapach w celu wprowadzenia uczciwej kultury przemysłowego zarządzania wodą pitną i oczyszczaniem ścieków:  

Planowanie pracy i optymalizacja działań w celu rozwoju usług 
Na szczególną uwagę zasługuje jakość świadczonych usług wodnych. 300 zakładów zostało przestawionych na zdalny monitoring, a wszystkie procesy operacyjne zostały poddane weryfikacji. Wskaźniki połączeń w ciągu jednego tygodnia wzrosły z 60 % w 2001 r. do 94 % w 2007 r. 

Zabezpieczyć i rozwijać systemy dystrybucji w celu pozyskania klientów
Firma SUEZ włożyła bardzo dużo pracy w celu modernizacji i utrzymania sieci. Zastosowano innowacyjne procesy, takie jak wyszukiwanie wycieków gazu za pomocą gazów śladowych. Ku ogromnemu zadowoleniu odizolowanych użytkowników dodano 36 km sieci. Niezgodności dotyczące jakości wody zostały zmniejszone o 90%. 

Ochrona środowiska z użyciem innowacyjnych technologii oczyszczania ścieków
W nowoczesne i wydajne technologie oczyszczania ścieków, takie jak fitooczyszczanie, suszenie osadów za pomocą ciepła lub kogeneracja energii zainwestowano 36 mln euro. W ciągu zaledwie dekady firma SUEZ pomogła w budowie 27 oczyszczalni ścieków.

Wyniki
Dzięki sieci o łącznej długości 4429 km, obejmującej 37 różnych gmin i 1697 obiektów, firma SUEZ z powodzeniem stworzyła pierwszy w historii ATO, który od tego czasu stał się punktem odniesienia we Włoszech. 


Optymalna jakość wody, nowoczesne, rozbudowane sieci, kultura gospodarki wodnej z przemysłowego i ekologicznego punktu widzenia; Arezzo i jego region regularnie pozyskują nowych użytkowników, w tempie 1 % rocznie. 90,2 % klientów jest zadowolonych ze świadczonych usług (średnia regionalna: 86 %). Sukces dopasowany do rozwoju relacji z klientami: call center, usługi online, lokalne punkty płatności rachunków (w supermarketach itp.).


50
milionów litrów wody
codziennie dostarczanych dzięki nowej infrastrukturze
x2
wzrost liczby rodzin pijących wodę z kranu od 10 lat
€8
million
oszczędność zgodnie z szacunkami, dzięki ograniczeniu zużycia energii i innym redukcjom kosztów