Produkcja paliw alternatywnych

SUEZ w Polsce produkuje wysokiej jakości paliwa alternatywne z odpadów w trzech instalacjach: Starol, SUEZ Wschód, SUEZ Jantra. Energia z odpadów wykorzystywana jest w cementowniach w procesie wypalania klinkieru.

Misja
  • Bezodpadowy odzysk energii z odpadów
  • Ochrona paliw kopalnych
  • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
Nasze rozwiązania

SUEZ wytwarza paliwo alternatywne m.in. na potrzeby Cementowni Ożarów. Energia z odpadów wykorzystywana jest w procesie wypalania klinkieru, a popiół wbudowuje się w jego strukturę. Ze względu na wysoką temperaturę (ok. 1800 C), proces spalania paliw alternatywnych jest niemal bezemisyjny, a emisja gazów cieplarnianych bardzo ograniczona ze względu na substytucję paliw kopalnych. Dzięki takiemu zagospodarowaniu odpadów SUEZ jest jednym z ogniw bezodpadowego procesu odzysku energii.

paliwa_alternatywne_01

Każda partia produkcyjna odpadów oraz paliwa alternatywnego jest badana w naszych nowoczesnych laboratoriach w celu spełnienia restrykcyjnych wymagań cementowni. Paliwa alternatywne produkowane z odpadów muszą spełniać wymogi pod względem: wartości opałowej, zawartości chloru, siarki, metali ciężkich i wilgotności. Proces wypalania klinkieru w cementowni jest najlepszym sposobem zagospodarowania odpadów palnych.

Wyniki
ok. 200 000

Mg/rok

zdolności produkcyjnej

ok. 3 500 000

GJ

odzyskanej energii

ok. 1 200 000

Mg
cementu na rok

3

instalacje
wytwarzające paliwa alternatywne