Przetwarzanie odpadów na energię na potrzeby transformacji energetycznej w przemyśle spożywczym

Grupa Mars postawiła sobie za cel zerową emisję dwutlenku węgla do 2040 r. Aby sprostać temu poważnemu wyzwaniu środowiskowemu, SUEZ zaprojektował i uruchomił projekt o nazwie „Zielona Para", umożliwiając zakładowi Mars Chocolat France w Haguenau dokonanie transformacji energetycznej. Dziś zakład wykorzystuje lokalną energię odnawialną i zwiększył swoją zdolność produkcyjną przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji CO2.
Misja

Przekształcanie odpadów w energię do celów transformacji energetycznej

W 2007 roku Grupa Mars postawiła sobie za cel zerową emisję dwutlenku węgla do 2040 r. 
Aby podjąć to wyzwanie środowiskowe, w 2012 r. Grupa nawiązała współpracę z SUEZ. Wyzwanie: Poprawa wydajności energetycznej największego francuskiego zakładu produkcyjnego w Haguenau w regionie Bas-Rhin, przy jednoczesnym zwiększeniu jego zdolności produkcyjnych.

0
emisji dwutlenku węgla dla grupy Mars do 2040 r.
Nasza odpowiedź

Wykorzystanie lokalnej zielonej pary w celu zmniejszenia emisji CO2

Cel wyznaczony przez SUEZ: wsparcie transformacji energetycznej fabryki Mars we Francji i zapewnienie jej źródeł energii alternatywnych w stosunku do paliw kopalnych w celu obniżenia emisji CO2.


Przekształcanie odpadów w energię w celu zmniejszenia ich wpływu na środowisko jest innowacyjnym rozwiązaniem, opracowanym przez nas specjalnie dla grupy Mars. Od 2014 r. zakład produkcyjny w Haguenau działa w oparciu o wykorzystanie zielonej energii, wytwarzanej z odpadów pozyskiwanych z sąsiednich miast, co przyczynia się do osiągnięcia wyznaczonego przez Grupę Mars celu zerowej emisji dwutlenku węgla do 2040 r.


Aby wyprodukować i przetransportować parę wodną do zakładu produkcyjnego w Haguenau, SUEZ zawarł 15-letnią umowę o partnerstwie w zakresie dostaw zrównoważonej energii z MARS Chocolat France, ENGIE i SMITOM odpowiedzialnymi za przetwarzanie odpadów z Haguenau-Saverne.


Redukcja emisji gazów cieplarnianych netto przez Grupę MARS

Fabryka w Haguenau jest obecnie zasilana zieloną parą wodną poprzez sieć ciepłowniczą o długości 1300 metrów, połączoną z zakładem Schweighouse-sur-Moder przetwarzającym odpady z gospodarstw domowych na energię. Para pierwotna, zgodnie z normami rolno-spożywczymi, napędza jednostki produkcyjne i ogrzewa budynki zakładu. To odnawialne źródło energii pokrywa 90% potrzeb energetycznych zakładu i pozwala uniknąć emisji 60% gazów cieplarnianych.

Efektywne i zrównoważone rozwiązanie energetyczne dla lokalnej społeczności
  • Dzięki partnerstwu podpisanemu z SUEZ, Engie i Mars, komunalny zakład przetwarzający odpady z gospodarstw domowych na energię optymalizuje swoje działanie.
  • Lokalne firmy również korzystają z zielonej energii  - i to w tej samej cenie, jak energia produkowana z paliw kopalnych.
Wyniki

Mars zrobił duży krok naprzód w kierunku osiągnięcia celu zerowej emisji dwutlenku węgla w swoich zakładach do 2040 r.: projekt "Zielona Para" opracowany wspólnie przez SUEZ i jego partnerów umożliwił zakładowi Mars w Haguenau transformację energetyczną, a jednocześnie wzmocnił jego niezależność. Zakład wykorzystuje lokalne zasoby energii odnawialnej:

  • dzięki czemu zmniejsza emisję dwutlenku węgla o 9 000 ton rocznie,
  • której koszt zależy wyłącznie od kosztu przetworzenia odpadów w energię.


Dzięki energii wytwarzanej z odpadów produkowanych przez 222 000 mieszkańców regionu, ekologiczne, zrównoważone rozwiązanie stworzone dla grupy Mars przynosi korzyści również gminie i sąsiednim firmom, takim jak np. Cenpa - producent opakowań, przy czym 50% zapotrzebowania na energię pokrywa właśnie zielona para wodna.

Pozwala to na znaczne oszczędności paliwa i surowców, a ponadto umożliwia obniżenie kosztów przetwarzania odpadów z gospodarstw domowych. W ten sposób każdy lokalny interesariusz ma swój znaczący wkład w ochronę środowiska naturalnego.

40 do 55
GWh
Energia cieplna dostarczana co roku do zakładów Mars w Haguenau dzięki parze wodnej wytwarzanej z odpadów organicznych.
90
%
zapotrzebowania na energię zakładów Mars w Haguenau pokrywa zielona para.
9,000
ton
Roczna redukcja emisji CO2 osiągnięta dzięki wykorzystaniu zielonej pary w fabryce Mars w Haguenau.