Skip to main content

Sortowanie i składowanie odpadów na wysypisku śmieci w celu ochrony zdrowia mieszkańców miejscowości Sidon w Libanie

W libańskim mieście Sidon odpady zamieniły się w górę przyprawiających o mdłości śmieci, co miało poważny wpływ zarówno na zdrowie ludzkie, jak i na środowisko. W 2013 r. władze tego miasta poprosiły SUEZ o wybudowanie bezpiecznego i wydajnego zakładu składowania, recyklingu i sortowania odpadów. Jego wartość dodana? Zindywidualizowane rozwiązania i dążenie do zapewnienia lokalnej społeczności korzyści ze zdrowych przestrzeni publicznych, jak również zaangażowanie jej w ochronę tych przestrzeni.

Misja

Uniknięcie katastrofy ekologicznej i epidemiologicznej w libańskim Sydonie

200
ton średnio dziennie wyrzucanych odpadów.
1,000,000
m3
odpadów tworzących górę położoną 1 km od brzegu.
220
km
odległość od wybrzeża, w jakiej można znaleźć pływające odpady z nielegalnego składowiska.
Nasze rozwiązania

Likwidacja składowiska dzięki zrównoważonemu zarządzaniu odpadami  

Wyniki
600,000
ton odpadów posortowanych ze składowiska.
700,000
ton odpadów składowanych bezpiecznie pod nadzorem laboratorium kontrolnego 
12
miesięcy trwała kontrola oceny skuteczności rekultywacji terenu prowadzona przez zespoły Grupy SUEZ.
Najpopularniejsze wyszukiwane słowa
GÓRA