Sortowanie i składowanie odpadów w celu ochrony zdrowia mieszkańców miejscowości Sidon w Libanie

W libańskim mieście Sidon odpady zamieniły się w górę przyprawiających o mdłości śmieci, co miało poważny wpływ zarówno na zdrowie ludzkie, jak i na środowisko. W 2013 r. władze tego miasta poprosiły SUEZ o wybudowanie bezpiecznego i wydajnego zakładu zagospodarowania odpadów, realizującego sortowanie, recyklingu i składowanie odpadów.  Jego wartość dodana? Zindywidualizowane rozwiązania i dążenie do zapewnienia lokalnej społeczności bezpieczeństwa dla zdrowia i życia człowieka w  przestrzeniach publicznych, jak również zaangażowanie jej w ochronę tych przestrzeni.
Misja

Uniknięcie katastrofy ekologicznej i epidemiologicznej w libańskim Sydonie

Sydon jest trzecim co do wielkości miastem w Libanie. Przez 40 lat w mieście składowano odpady na otwartym składowisku. Pod koniec 2000 r. góra śmieci wznosiła się już na ponad 50 metrów. Obszar ok. 3 hektarów odpadów niszczył florę i faunę całego wybrzeża. Zanieczyszczone były i woda i powietrze. Zagrożone było życie i zdrowie 250.000 mieszkańców miasta.
200
ton średnio dziennie wyrzucanych odpadów.
1.000.000
m3
odpadów tworzących górę położoną 1 km od brzegu.
220
km
odległość od wybrzeża, w jakiej można znaleźć pływające odpady z nielegalnego składowiska.
Nasze rozwiązania

Likwidacja składowiska dzięki zrównoważonemu zarządzaniu odpadami  

W 2013 r. Grupa SUEZ wraz z lokalną libańską firmą wykorzystała swoje doświadczenie i rozwiązania w zakresie sortowania, oczyszczania i recyklingu odpadów w Sidon. Dysponując budżetem w wysokości 25 mln USD przeznaczonym w ramach programu Narodów Zjednoczonych, SUEZ i partnerzy zdecydowali się wymazać nielegalne składowisko odpadów z mapy Libanu. Nowe lokalizacja do składowania, recyklingu i sortowania odpadów została otwarta już po 18 miesiącach robót.


Zrekultywowaliśmy teren zgodnie z wymogami środowiskowymi i społecznymi, dokładając wszelkich starań, aby: 

  • Dokonać kategoryzacji przetwarzania odpadów, by skuteczniej zagwarantować bezpieczeństwo
  • Wieloparametrowa analiza istniejących odpadów możliwa była dzięki ponad 25 punktom poboru próbek (niektóre z nich sięgały na głębokość do 43 km). W celu zapewnienia lepszej stabilności gruntu na tym obszarze zastosowano specjalistyczny sprzęt. Laboratorium bada próbki wszystkich rodzajów odpadów.


  • Spełnić globalne wymagania w zakresie zarządzania poprzez zindywidualizowane podejście 
  • Przetwarzanie odpadów jest obecnie częścią innowacyjnego, regionalnego systemu sprzyjającemu magazynowaniu, odzyskiwaniu materiałów i produkcji energii z odpadów.


  • Oczyścić powietrze i uzdatnić wodę w celu poprawy zdrowia mieszkańców 
  • Wdrożony został program zarządzania uciążliwościami zapachowymi pod nazwą NOSE, a także uruchomiono sieć odbioru i przetwarzania biogazu. NOSE jest innowacyjnym rozwiązaniem Suez, które identyfikuje, przetwarza i monitoruje zapachy powstające w wyniku procesów oczyszczania ścieków. Ogółem ponad 120 naukowców pracuje nad zrównoważonymi rozwiązaniami mającymi na celu poprawę jakości życia społeczności lokalnych.


  • Zwrócić mieszkańcom ich ziemię do użytkowania
  • 33 000 m2 gruntów zrekultywowano na potrzeby zdrowej przestrzeni i przekształcono w ogrody publiczne, w których swą siedzibę ma teatr pod gołym niebem. Programy uświadamiające zachęcają wszystkich do przejmowania odpowiedzialności za nowatorskie działania na rzecz przetwarzania odpadów.

Wyniki
Niemal połowa odpadów ze składowiska została posortowana, a druga połowa składowana pod nadzorem laboratorium kontrolnego. W ten sposób uniknięto poważnych zagrożeń zarówno dla środowiska, jak i zdrowia publicznego.


Obecnie w spalarni odpadów odzyskuje się 95% odpadów wytwarzanych przez miasto Sidon, a w zakładzie recyklingu - ponad 85%.


Na zrekultywowany obszar przeniesiono port, a ilość odpadów dryfujących po morzu znacznie się zmniejszyła. Oprócz zakładów utylizacji i recyklingu, Grupa SUEZ opracowała również projekt zgodny z lokalną kulturą (procesy i zakłady, przestrzenie publiczne itp.) i położyła podwaliny pod zrównoważony rozwój tej części miasta.

600,000
ton odpadów posortowanych ze składowiska.
700,000
ton odpadów składowanych bezpiecznie pod nadzorem laboratorium kontrolnego 
12
miesięcy trwała kontrola oceny skuteczności rekultywacji terenu prowadzona przez zespoły Grupy SUEZ.