Rafineria PetroChina w Chengdu: bezpieczne oczyszczanie ścieków i ochrona wrażliwego środowiska

W 2009 roku spółka PetroChina zleciła SUEZ projekt i budowę zakładu oczyszczania i recyklingu ścieków przemysłowych wytwarzanych przez rafinerię. W zakładzie wykorzystuje się pięć procesów oczyszczania zarówno ścieków z przemysłu petrochemicznego, jak i ścieków deszczowych, zgodnie z najbardziej surowymi normami. W ten sposób zakład promuje ponowne wykorzystanie ścieków poprzez recykling ponad dwóch trzecich oczyszczonych ścieków.
Misja

Pogodzenie produkcji petrochemicznej i ochrony środowiska w Chengdu

Stolica chińskiej prowincji Sichuan, Chengdu jest miastem mogącym pochwalić się silnym wzrostem gospodarczym i demograficznym, co skutkuje stale rosnącym zużyciem zasobów naturalnych. Ochrona środowiska i zasobów wodnych jest kluczową kwestią dla spółki PetroChina, która musi spełniać coraz bardziej rygorystyczne normy i standardy ustalone dla branży petrochemicznej. Dlatego też największy chiński koncern naftowy zlecił SUEZ zaprojektowanie i budowę oczyszczalni ścieków przemysłowych dla rafinerii Chengdu.
1/3
chińskich cieków wodnych jest ekstremalnie zanieczyszczona.
10
milionów ton
Ilość ropy naftowej przetwarzanej rocznie przez rafinerię PetroChina w Chengdu.
Nasze rozwiązania

Optymalizacja procesu oczyszczania ścieków w celu ponownego wykorzystania

W październiku 2009 r. Grupa SUEZ podpisała umowę z PetroChina na zaprojektowanie i budowę oczyszczalni ścieków, której dwa główne cele to: dostosowanie jakości przemysłowych ścieków petrochemicznych do najbardziej wymagających standardów oraz recykling części tych ścieków.

W 2010 roku na terenie petrochemii Grupa SUEZ rozpoczęła budowę oczyszczalni ścieków wykorzystując najlepsze dostępne technologie, co  przyniosło szereg korzyści:

Oczyszczanie ścieków bez ryzyka dla wrażliwego środowiska

Rafineria Chengdu odprowadza oczyszczone ścieki do rzeki Tuo, dopływu rzeki Jangcy. Dlatego tak ważne jest, aby PetroChina spełniała wszelkie obowiązujące normy sanitarne i środowiskowe, w szczególności w zakresie poziomu chemicznego zapotrzebowania na tlen (Chemical Oxygen Demand - COD). Dzięki połączeniu ozonowania i biofiltracji, SUEZ uzyskuje wysokiej jakości oczyszczone ścieki.

Przetwarzanie wody deszczowej i ścieków w wodę technologiczną

W nowej oczyszczalni w jednym miejscu przeprowadzanych jest co najmniej pięć procesów oczyszczania, z których dwa z zakresu recyklingu ścieków i wód deszczowych. Jest to pierwsza instalacja tej wielkości w Chinach wykorzystująca system recyklingu ścieków i wody deszczowej. Dzięki temu PetroChina oszczędza dostępne zasoby wodne, a  produkowana na miejscu woda pochodząca z recyklingu jest wykorzystywana na potrzeby operacyjne rafinerii.

Wyniki

Działająca od końca 2013 r. oczyszczalnia ścieków w Chengdu jest wzorcowym zakładem w zakresie wdrażania technologii oczyszczania i recyklingu ścieków w Chinach. 

Grupa SUEZ wdrożyła najnowocześniejszą technologię Oxyblue®, która zużywa znacznie mniej ozonu i energii niż tradycyjne procesy przetwarzania i oczyszczania ścieków. Oczyszczalnia wytwarza ścieki o optymalnej jakości dzięki połączeniu dwóch technologii: 

  • ozonowania w celu utlenienia naturalnej materii organicznej;
  • biofiltracji w celu zakończenia całego procesu oczyszczania. 


Podczas procesu oczyszczania usuwanych jest ponad 65% niebiodegradowalnego ChZT, umożliwia on ponowne wykorzystanie ponad dwóch trzecich oczyszczonych ścieków. 

70
%
ścieków jest ponownie wykorzystywanych jako woda uzupełniająca w chłodniach kominowych zakładu.
67,000
m3
Dobowa wydajność oczyszczalni ścieków w Chengdu.
2,500
m3
wody pochodzącej z recyklingu, produkowanej co godzinę ze ścieków przemysłowych rafinerii PetroChina w Chengdu.