W Limay we Francji SUEZ produkuje opakowania z tworzyw sztucznych PET pochodzących z recyklingu

SUEZ uruchomiła w Limay, Île-de-France, proces recyklingu PET z butelek plastikowych i przystosowania go do kontaktu z żywnością. Zakład Plastique Recyclage we Francji produkuje recyklowany PET o jakości zbliżonej do nowego. W związku z tym w pełni spełnia zasadę gospodarki obiegowej, oferując firmom z branży wody mineralnej oszczędności w kosztach opakowań. Zastosowana procedura jest zgodna z najsurowszymi wymaganiami sanitarnymi w Europie i pozwala na znaczne zmniejszenie zużycia wody i energii.
Misja

Recykling butelek plastikowych do zastosowań spożywczych

Politereftalan etylenu (PET) jest tworzywem sztucznym nadającym się do recyklingu, stosowanym głównie do pakowania żywności.
Przez wiele lat regeneracja tego tworzywa sztucznego umożliwiała jego wykorzystanie wyłącznie w zastosowaniach niespożywczych, takich jak włókna tekstylne. Producenci wody mineralnej, którzy sprzedają ją w butelkach, starają się również, aby ich opakowania były przyjazne dla środowiska, a zatem chętnie używają tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

W Limay, regionie Ile de France, SUEZ i grupa PAPREC opracowały więc proces recyklingu tworzyw sztucznych PET i dostosowania ich do kontaktu z żywnością.
50
%
butelek plastikowych jest obecnie poddawane recyklingowi
75,000
ton
szacunkowe zapotrzebowanie na przetworzony PET nadający się do wykorzystania w przemyśle spożywczym we Francji (750 000 ton w Europie).
Nasze rozwiązanie

Produkcja PET z recyklingu o jakości podobnej do pierwotnego PET

Celem projektu współpracy dwóch liderów recyklingu, SUEZ i grupy PAPREC, jest:

 • zachęcanie do stosowania przetworzonego PET lub r-PET w produktach konsumenckich,
 • zmniejszenie wpływu opakowań z tworzyw sztucznych na środowisko naturalne.

Pierwszy zakład recyklingu butelek został otwarty w czerwcu 2009 roku w regionie paryskim, a mianowicie France Plastiques Recyclage (FPR). Jego zadaniem jest:

 

 • Produkcja r-PET o jakości równoważnej z nowym PET
  Wykorzystując plastikowe butelki zebrane od mieszkańców w imieniu władz miejskich, zakład produkuje żywicę pochodzącą z recyklingu o takich samych właściwościach jak pierwotne tworzywo.
  Proces wygląda następująco:
  1. Selektywna zbiórka opakowań za pomocą specjalnych pojazdów. 2. Butelki są oddzielane w centrach sortujących i pakowane w bele.
  3. Bele są transportowane do zakładu FPR. 
  4. Bele są przetwarzane i przekształcane w pelety z r-PET w procesie polikondensacji.
  5. Pelety dostarczane są w cysternach do dostawców wody mineralnej lub zakładów wstępnego przekształcania (którzy produkują różne formy butelek) 
  6. Produkowane są nowe butelki nadające się do kontaktu z żywnością.

 • Obniżenie kosztów pakowania dla dostawców wody mineralnej
  Włączenie przetworzonego PET z pierwotnym PET (pomiędzy 20% a 50%) generuje znaczne oszczędności w zakresie wykorzystania materiałów kopalnych i w związku z tym obniża koszty produkcji butelek plastikowych. 

 • Przestrzeganie norm sanitarnych w celu ochrony konsumentów
  Zastosowany proces jest zgodny z najsurowszymi europejskimi wymogami sanitarnymi, w szczególności z wymogami francuskiego Urzędu ds. Norm Bezpieczeństwa i Higieny Pracy AFSSA. Wszystkie etapy procesu kontroli jakości przeprowadzane są na miejscu przez dedykowane laboratorium z certyfikatem ISO 9001.
Wyniki
Obiekt FPR jest świetnym przykładem gospodarki obiegowej. Najnowocześniejsza technologia umożliwia zmniejszenie zużycia wody i energii o 50% w porównaniu do zwykłych procesów recyklingu PET. 

FPR dostarcza produkt z recyklingu o jakości zbliżonej do jakości pierwotnego PET i uzyskał aprobatę AFSSA na pełną dekontaminację swojego r-PET. Materiał z recyklingu o jakości zbliżonej do pierwotnego PET jest mieszany z materiałami pierwotnymi w celu wytworzenia nowych butelek nadających się do użytku spożywczego. Jest on również stosowany do innych zastosowań w sektorze farmakologicznym lub kosmetycznym. 

SUEZ i grupa PAPREC są zobowiązane do udzielania gwarancji władzom miejskim i przedsiębiorstwom w zakresie wydajności, odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Budowa tego nowego obiektu umożliwiła stworzenie trwałych, lokalnych miejsc pracy w obszarze zatrudnienia dotkniętym przez kryzys. Położony w Limay, w regionie paryskim, zakład otrzymuje większość napływających materiałów drogą rzeczną. Od 5 000 do 10 000 ton, które mogą być transportowane barkami, odpowiada od 300 do 600 ładunkom ciężarówek. W ten sposób FPR przyczynia się do zmniejszenia ruchu drogowego i znacznie obniża jego ślad węglowy.
40,000
ton
beli z tworzyw sztucznych PET jest odbieranych każdego roku w zakładzie przetwórstwa tworzyw sztucznych we Francji.
30,000
ton 
roczna produkcja peletu z przetworzonego PET pochodzącego z recyklingu w zakładzie FPR
80
stabilnych miejsc pracy stworzonych na tym obszarze przez zakład FPR