Recykling 100% ścieków w Ad-Dausze, w Katarze, w celu wsparcia międzynarodowego rozwoju

Zapotrzebowanie na wodę w Ad-Dausze stale rośnie, a poziom opadów w stolicy jest bardzo niski. Od 2005 r. Katarski Krajowy Urząd Robót Publicznych (Ashghal) podpisał trzy kolejne kontrakty z SUEZ w celu sprostania presji demograficznej w połączeniu ze stresem hydrologicznym. Wyzwanie: zaspokojenie zapotrzebowania na wodę i ochrona zasobów. Mając to na uwadze, firma SUEZ stworzyła przyszłościową infrastrukturę i innowacyjne systemy uzdatniania wody, aby osiągnąć do 100% recyklingu ścieków.
Misja

Wspieranie demograficznego i międzynarodowego wzrostu w Ad-Dausze przy jednoczesnym zabezpieczeniu jej zasobów wodnych

460
litrów
Dzienna ilość wody zużywanej na mieszkańca w Katarze
650,000
mieszkańców obsługiwanych przez zakład w Doha West w ramach kontraktu z 2011 roku
Nasze rozwiązanie

Oszczędzanie zasobów poprzez recykling ścieków

Wyniki
15,000
m3
Dzienna zdolność produkcyjna zakładu ponownego wykorzystania przeznaczonego do strefy Aspire