Sięgamy coraz wyżej dzięki Qantas

Qantas to szeroko znane, wiodące linie lotnicze, a jednocześnie jedna z najbardziej znanych i szanowanych australijskich marek. Od 2002 Qantas i SUEZ budują owocne partnerstwo, które pomaga w osiąganiu celów linii lotniczych w zakresie ochrony środowiska.
Misja

Dostarczanie inteligentnych, niezawodnych i ogólnokrajowych rozwiązań zarządzania odpadami

Qantas to największe australijskie krajowe i międzynarodowe linie lotnicze, obsługujące 44 połączenia lokalne i 182 międzynarodowe oraz realizujące ponad 5 000 lotów w każdym tygodniu.

Qantas jest świadom tego, jaki wpływ jego szeroko zakrojone operacje mają na środowisko i stale poszukuje możliwości i inwestuje w większą wydajność operacyjną - zarówno w powietrzu, jak i na ziemi.

Linie lotnicze mają jasne i wymierne cele w zakresie zwiększenia zrównoważonego rozwoju swojej działalności, włączając redukcję odpadów przekazywanych na wysypisko o 30% do 2020 roku. Qantas oczekuje od SUEZ zapewnienia konkurencyjnej, niezawodnej i efektywnej usługi, zwiększającej zróżnicowanie przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów.
30,000
ton

odpadów produkowanych rocznie

50

zarządzanych strumieni odpadów

Nasze rozwiązanie

Wdrożenie rozwiązania w całej Australii  

Operacje firmy prowadzą do wyprodukowania ponad 30000 ton odpadów rocznie, więc zarządzanie odpadami jest dla Qantas nieustającym wyzwaniem. SUEZ zarządza krajową zbiórką i utylizacją ponad 50 strumieni odpadów w imieniu tych linii lotniczych.


W ramach współpracy z Qantas w celu realizacji ich wizji na 2020 r., SUEZ zainstalował pojemniki na odpady przeznaczone do recyklingu w ramach wszystkich głównych połączeń krajowych Qantas i przekształcił zgniatarki do odpadów w taki sposób, by zaspokoić zmieniające się potrzeby w zakresie zarządzania odpadami.


SUEZ i Qantas prowadziły do tej pory współpracę w obszarze szerokiego zakresu innowacji w celu zwiększenia zróżnicowania, włączając zmniejszenie ilości wody w odpadach, recykling niewykorzystanych sztućców, tac i kubków oraz wdrożenie programu recyklingu odpadów w siedzibie Qantas w dzielnicy Mascot w Sydney.

Qantas and SUEZ: A Resourceful Partnership

Credit: SUEZ Australia and New Zealand

Połączenia realizowane przez Qantas generują ponad 20 000 ton odpadów rocznie w ramach ponad 50 strumieni odpadów. W ciągu ostatnich 14 lat SUEZ współpracował z Qantas nad dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań pomagających w osiąganiu celów środowiskowych linii lotniczych, włączając ambitny cel zredukowania ilości odpadów przesyłanych na wysypisko o 30% w 2020 r.

Stale poszukujemy możliwości doskonalenia naszych połączeń. SUEZ jest proaktywnym partnerem, wsłuchuje się w nasze potrzeby i współpracuje z nami w celu zapewnienia rozwiązań optymalizujących nasze zarządzanie odpadami,...

Neil Palagedara-Menadżer ds. ochrony środowiska, Qantas Airways

Wyniki
SUEZ już pomógł liniom lotniczym w zredukowaniu ilości odpadów przekazywanych na wysypisko o 10%. 

Dzięki silnemu partnerstwu opartemu na stałym doskonaleniu, Qantas i SUEZ są na najlepszej drodze do zrealizowania ambitnej wizji firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapewniając liniom lotniczym możliwość dalszego dostarczania najwyższej jakości usług klientom, jednocześnie minimalizując szkodliwy wpływ na środowisko.
12
ton
odpadów pochodzących z lotów krajowych Qantas jest poddawanych recyklingowi każdego miesiąca
10
%
redukcja ilości odpadów przekazywanych na wysypisko w ciągu dwóch lat
Skontaktuj się z nami
Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com