Odpady medyczne: Szpital Uniwersytecki w Besançon redukuje swój wpływ na środowisko

Od wewnętrznej zbiórki do ponownego wykorzystania, odpady medyczne i kliniczne ze Szpitala Uniwersyteckiego w Besançon są w pełni zarządzane przez SUEZ za pośrednictwem skalowalnego zintegrowanego podejścia. To trwałe partnerstwo jest odpowiedzią na liczne wymogi, włączając bezpieczeństwo, zgodność i optymalizację budżetu
Misja

Kompleksowe zarządzanie odpadami medycznymi w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa

600.000
rocznie
Liczba konsultacji medycznych w szpitalu uniwersyteckim w Besançon w skali roku
600
ton
odpadów medycznych i zakaźnych wytwarzanych rocznie
1.200
ton/rok
odpadów z działalności gospodarczej zarządzanej przez szpital w Besançon 
Nasze rozwiązania

Zarządzanie odpadami zgodnie z zasadami i kulturą szpitala

Wyniki

Pełne, dynamiczne i skalowalne rozwiązanie

50
ton
ponownie wykorzystanych bioodpadów na rok
18
ton
odpadów niebezpiecznych zarządzanych rocznie
200
ton
kartonu i papieru gromadzonego i przetwarzanego każdego roku