Organizacja usług wodociągowych i elektrycznych w Casablance w Maroku, zgodnie z przyszłym wzrostem gospodarczym i demograficznym

Aglomeracja Casablanki wybrała w 1997 r. delegowane zarządzanie sieciami wody pitnej, kanalizacji i dystrybucji energii elektrycznej z myślą o osiągnięciu wysoce efektywnych celów. W ramach 30-letniej umowy koncesyjnej SUEZ z powodzeniem przeprowadził modernizację infrastruktury Casablanki, zapewniając miastu usługi, które umożliwiły mu integrację jego rozwoju i spojrzenie w przyszłość.
Misja

Poprawa wydajności sieci wody pitnej, sieci kanalizacyjnych i elektrycznych w gospodarczej stolicy Maroka

Jako największa metropolia w północno-zachodniej Afryce i stolica gospodarcza Maroka, Casablanca skupia wiele wyzwań rozwojowych stojących przed współczesnym Marokiem. Miasto, będące wiodącym portem i ośrodkiem przemysłowo-finansowym, odpowiada za 50% wartości dodanej kraju i 48% inwestycji.

Rozwój Casablanki i jej aglomeracji (miasta Al-Muhammadijja i Aïn Harrouda) wymaga ściśle kontrolowanej eksploatacji sieci dystrybucji energii elektrycznej i wody w celu uniknięcia w jak największym stopniu przerw w świadczeniu usług, co stanowi prawdziwą przeszkodę dla rozwoju gospodarczego. Ponadto silne powodzie z 1995 i 1996 r. uwidoczniły pilną potrzebę poprawy systemu sanitarnego miasta.

SUEZ, z którą skontaktowała się Rada Gminy Miejskiej Casablanca w 1997 r., otrzymała prawo do delegowanego zarządzania sieciami dystrybucji energii elektrycznej i wody pitnej, jak również odprowadzania ścieków dla Casablanki i miasta Al-Muhammadijja na warunkach 30-letniej umowy koncesyjnej.
5
milionów
liczba mieszkańców Casablanki w 2014 roku
39
%
siły roboczej Maroka zatrudnione jest w regionie Casablanki
35
%
krajowego zużycia energii elektrycznej koncentruje się w regionie Casablanki
Nasze rozwiązanie

Wdrożenie wysokiej jakości sieci wspierających rozwój Casablanki

Poprawa sieci i jakości dystrybuowanej wody przy jednoczesnym uniknięciu wycieków
Wdrożono plan działania w celu zmniejszenia strat fizycznych w sieci: 
 • Instalacja przepływomierzy do oceny objętości dystrybuowanej wody. 
 • Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania do monitorowania sieci wodnej, Aquadvanced.
 • Kontrola rur i wykrywanie nieszczelności. 
Trwa program wymiany żeliwnych rur w celu wyeliminowania zjawiska „czerwonej wody” w niektórych dzielnicach. Casablanca korzysta teraz z systemów kontroli jakości z kompletną kartografią określającą charakter i jakość wody.


Ochrona miasta przed klęskami żywiołowymi dzięki bardziej efektywnej sieci kanalizacyjnej
Zrealizowano duży projekt mający na celu rozwiązanie problemu powodzi. Został on zaprojektowany w oparciu o: 
 • rewitalizację byłych kolektorów;
 • budowę kanału przeciwpowodziowego, który może ochronić miasto przed powodzią o przepływie 140 m3/s, a jednocześnie oczyścić obszar turystyczny w rejonie wybrzeża.
SUEZ wprowadził szereg innowacji technicznych w gospodarce ściekowej: 
 • inspekcja kolektorów za pomocą kamer;
 • czyszczenie ręczne i hydrodynamiczne, a zwłaszcza wybudowanie maszyny MARINE HYDROPHOS do czyszczenia dużych kolektorów;
 • nano płuczki do optymalnego działania i utrzymania sieci kanalizacyjnej w medinie.

Zagwarantowanie dystrybucji energii elektrycznej i czterokrotne zmniejszenie liczby przerw w dostawie prądu
Dzięki licznym inwestycjom i kontrolowanej pracy sieci firma SUEZ była w stanie zoptymalizować dystrybucję energii elektrycznej w Casablance:
 • utworzenie Centralnego Biura Operacyjnego, które zapewnia kompleksowy podgląd sieci i zwiększa bezpieczeństwo operacyjne;
 • konserwacja zapobiegawcza, oszczędność kosztów eksploatacji i zwiększenie wydajności;
 • wzmocniony nadzór nad punktami ryzyka sieciowego za pomocą kamer na podczerwień, urządzeń wykrywających i mobilnych jednostek laboratoryjnych.
SUEZ czterokrotnie zredukowała liczbę incydentów sieciowych, jak również skróciła czas przywracania zasilania z 33 do 10 minut. 

Zapewnienie lepszej jakości usług dla konsumentów
Osoby prywatne, duże przedsiębiorstwa i przemysłowcy korzystają teraz z lepszej jakości usług, łatwego dostępu do rachunków i faktur, centrum obsługi klienta (25 000 połączeń miesięcznie) oraz specjalnej strony internetowej.
Wyniki
SUEZ umożliwił modernizację sieci dystrybucji wody i energii elektrycznej, jak również usług związanych z odprowadzaniem ścieków, dzięki solidnej wiedzy operacyjnej i tworzeniu wysokiej jakości infrastruktury, która przyczynia się na co dzień do rozwoju gospodarczego Casablanki i otaczającego ją regionu.

Modernizacja ta pozwala Casablance zaoszczędzić ponad 25 mln m3 wody rocznie, co odpowiada zużyciu 800 000 mieszkańców, i pozwala uniknąć zagrożenia powodziowego.


Ponadto SUEZ zintensyfikowała swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w aglomeracji Casablanki poprzez udzielanie pomocy dzielnicom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, zaangażowanie na rzecz odpowiedzialności społecznej i ochrony środowiska.
99.9
%
wskaźnik zgodności jakości wody pitnej w Casablance
25
milionów m3
osiągnięte roczne oszczędności wody
10
minut
czas przywracania zasilania w przypadku awarii (wcześniej 33 minuty)