Wirtualna rzeczywistość jako dobra praktyka w budowie bezpieczeństwa ekologicznego

Misja

Odbiór odpadów komunalnych w coraz bardziej zurbanizowanych aglomeracjach staje się wyzwaniem dla odbierających, dla mieszkańców, ale również dla gmin. Najczęściej poruszane są kwestie kosztów, logistyki i osiąganych poziomów recyklingu. Nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie, które powinno znaleźć się wśród priorytetów każdego Ratusza. Bezpieczeństwo ekologiczne gwarantują terminowe odbiory, które pozwalają zapobiegać katastrofom ekologicznym związanym z odpadami, jak często przywoływany przykład strajku operatorów w Neapolu. Ale równie ważne są kwestie BHP, związane z obsługą miast i wsi przez tysiące śmieciarek, które prawie każdego dnia poruszają się po ulicach i osiedlach.

Mieszkańcy, oprócz wymienionych powyżej zagrożeń związanych z ruchem pojazdów w mieście, mają dodatkowy kłopot ze zmieniającymi się przepisami i nowymi obowiązkami dotyczącymi segregacji odpadów z podziałem na różne frakcje. Powoduje to frustracje i zniechęcenie do segregacji. Tu pojawia się problem gminy, ponieważ zebrany odpad nie spełnia wymagań stawianych dla poszczególnych frakcji w punkcie odbioru.

 

Znając główne wyzwania obszaru bezpieczeństwa ekologicznego w zakresie odbioru odpadów, można zauważyć, że w każdym z nich podstawowym elementem szukania rozwiązań jest edukacja. Edukacja kierowców i ładowaczy o właściwych zachowaniach na naszych osiedlach. Edukacja mieszkańców o segregacji.

Nasze rozwiązania

Zgodnie z teorią nauczania wizualne lub słowne przekazy mogą maksymalnie nauczyć ludzi w 50%, choć średnia to 30%. Tylko wykonanie danej czynności przez osobę podnosi te zdolności do 80%, a kilkukrotne powtórzenie daje gwarancję utrwalenia dobrych nawyków. SUEZ Polska proponuje rozwiązanie, które może zrewolucjonizować system szkoleń. Zasady bezpiecznego zachowania na terenie naszych zakładów można teraz przećwiczyć w wirtualnej rzeczywistości (Virtual Reality) za pomocą gogli i padów.

Program „Wirtualna rzeczywistość, prawdziwe bezpieczeństwo”, wprowadza w cyfrowy świat codziennych zagrożeń podczas gospodarowania odpadami. Każdy z kierowców i ładowaczy poruszając się w wirtualnej rzeczywistości musi wykonać sekwencję czynności w odpowiedniej kolejności, ponieważ inaczej program nie pozwoli na realizację zadania. W zależności od popełnionego błędu pracownik może wirtualnie potrącić pieszego lub swojego kolegę, spowodować wypadek samochodowy lub nie odbierać odpadów z zaplanowanych miejsc. W przyszłości możliwe będzie zastosowanie tej technologii również do szkoleń dla mieszkańców, aby właściwie segregowali właściwie odpady oraz dla urzędników, którzy będą mogli na własne oczy zobaczyć codzienność pracowników firm odbierających odpady w miastach.

Wyniki

Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości daje nieograniczone możliwości edukacji i weryfikacji nabytych umiejętności „na żywo”, eliminując jednocześnie możliwość popełnienia tragicznych w skutkach błędów. Codzienność miast szybko się zmienia. Niestety często nie są to zmiany poprawiające sytuację naszego środowiska. Produkujemy coraz więcej odpadów, zwiększa się liczba samochodów na ulicach, nasze zasoby wodne się kurczą. Ale po drugiej stronie przyspieszenia rozwoju pojawiają się coraz łatwiej dostępne technologie, które mogą wspomagać nas w codziennych wyzwaniach związanych z poprawą nie tylko bezpieczeństwa w aglomeracjach, ale i jakości życia ich mieszkańców.