Woda pitna dla przyszłego najbardziej zaludnionego miasta na ziemi, Bangladeszu

Dostarczanie wody pitnej o stałej jakości pochodzącej z zasobów o zmiennej jakości do megamiasta, dla którego pory roku nie są zbyt łaskawe i które już niedługo stanie się najgęściej zaludnioną metropolią na świecie. SUEZ stanął na wysokości zadania, projektując i budując fabrykę w Saidabadzie.
Misja

Produkcja i dystrybucja wody pitnej wysokiej jakości na terenie miasta Dhaka

Problemy z wodą pitną o stałej jakości to codzienność dla 12 milionów mieszkańców stolicy Bangladeszu, Dhaki, ze względu na duże zróżnicowanie jakości dostępnych zasobów.


Problem pogarsza się w porze suchej z powodu wysokiego poziomu zanieczyszczenia cieków wodnych zasilających instalację wody pitnej. 


Dhaka Water Supply and Sewerage Authority (DWASA), lokalne przedsiębiorstwo wodociągowe, poszukiwało trwałego rozwiązania, które zapewniłoby mieszkańcom dostęp do wody wysokiej jakości i podwoiłoby wydajność oczyszczalni.

25
mln
Tyle będzie wynosić liczba mieszkańców Dhaki w 2025 roku, co czyni ją najgęściej zaludnioną konurbacją na świecie.
3,500
ton
odpadów z gospodarstw domowych powstaje codziennie w Dhace. Mniej niż połowa z nich jest odbierana, a reszta zanieczyszcza wody gruntowe i wody przybrzeżne.
Nasze rozwiązania

Innowacyjne rozwiązania zapewniające stałą jakość wody

W dwóch kolejnych etapach Grupa SUEZ wybudowała zakład uzdatniania wody pitnej Saidabad, a następnie podwoiła jego wydajność oczyszczania. Innowacyjna technologia wstępnego oczyszczania wody surowej, zazwyczaj wykorzystywana w oczyszczaniu ścieków, została zastosowane bezpośrednio w kanale DND zasilającym zakład produkcji wody pitnej Saidabad.
 
Dwuetapowa obróbka wstępna w celu biologicznego ustabilizowania wody pobieranej przez zakład
 
Aeratory powierzchniowe zainstalowane bezpośrednio w kanale zwiększają stężenie tlenu w wodzie i poprawiają skuteczność drugiego etapu oczyszczania wstępnego, polegającego na nitryfikacji biologicznej. Nitryfikacja biologiczna z wykorzystaniem procesu Meteor obniża poziom amoniaku w wodzie surowej i zapobiega rozwojowi glonów.   

Oczyszczanie wody przy użyciu sprawdzonych, wydajnych i łatwych w użyciu procesów

Grupa SUEZ zainstalowała w zakładzie w Saidabad wysokowydajne technologie uzdatniania wody pitnej:

  • Kompaktowy oczyszczacz wody Pulsatube zmniejszył o połowę ślad środowiskowy zakładu.   
  • Wysokowydajny i szybki filtr piaskowy Aquazur V zapewnia bieżącą i skuteczną kontrolę przebiegu całości procesu.
  • Chlorowanie eliminuje glony, a woda dezynfekowana jest w zależności od zmian sezonowych.  
Wyniki

Produkcja wody pitnej o stałej jakości w celu zaopatrzenia w nią znacznej części stolicy

Dzięki temu rozwiązaniu, wykorzystującemu biologiczną stabilizację w celu przywrócenia jakości surowej wody dostarczanej do zakładu, może on teraz produkować wodę pitną o stałej jakości, która dociera do znacznej części stolicy.
 
Zainstalowane systemy gwarantują również łatwość obsługi i konserwacji.
450.000
m3
Ilość wody uzdatnionej przez zakład w Saidabadzie
18.000
m3
Pojemność dwóch zbiorników wody uzdatnionej
1.452
Powierzchnia filtrująca 12 filtrów piaskowych Aquazur V