Zabezpieczenie dostaw wody do kopalni niklu Koniambo w Nowej Kaledonii

W Koniambo działa największa odkrywkowa kopalnia niklu w Nowej Kaledonii. SUEZ dostarcza technologię odsalania wody morskiej, dzięki której w tym kompleksie górniczym udało się zmniejszyć zużycie wody i energii przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu produkcji i ochronie środowiska.
Misja

Wspieranie właścicieli kopalń poprzez zapewnienie prawidłowej i wydajnej pracy zakładu produkcji wody

Na zboczach górskich Koniambo działa największa odkrywkowa kopalnia niklu w Nowej Kaledonii. 
W 2006 r. utworzono spółkę joint venture w celu zarządzania kopalnią: KONIAMBO Nickel SAS (KNS). Firma szybko stała się światowym gigantem w produkcji niklu. Zakład zlokalizowany jest 900 metrów pod kopalnią i ma ogromne znaczenie dla tej zamorskiej społeczności francuskiej. Produkcja niklu stanowi 18% PKB i 94% eksportu z archipelagu Oceanii.


Szczególną uwagę zwraca się na kotły i systemy chłodzenia kompleksu górniczego, aby zapewnić ciągłość działania całej kopalni i jej przyszły rozwój. Prawidłowe działanie kotłów i systemów chłodzenia wymaga zużycia ogromnych ilości wody wysokiej jakości. 


W 2008 roku, na pokrytej skalistymi urwiskami wyspie pośrodku południowego Pacyfiku, KNS zlecił SUEZ zaprojektowanie, budowę i eksploatację systemu odsalania wody morskiej oraz systemu produkcji wody zdemineralizowanej.

 
4
%
terenu z koncesji górniczej archipelagu zajęte jest przez kopalnię niklu
240
km2
powierzchnia zajęta przez kopalnię odkrywkową
94
%
udział wydobycia niklu w eksport Nowej Kaledonii
Nasze rozwiązania

Pokonywanie przeszkód i dostarczanie innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska technologii

Nasza pełna wyzwań misja wymagała od SUEZ: 
  • Innowacyjności
  • Wspierania rozwoju i wzrostu 
  • Zapewnienia synergii wielokulturowych zespołów
 
Dzięki ponad czterem dekadom doświadczenia w projektowaniu i obsłudze zakładów odsalania wody morskiej, SUEZ posiada wyjątkowe umiejętności w odsalaniu metodą odwróconej osmozy. Proces ten jest uznawany za najbardziej wydajny, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. Dzięki naszym autorskim technologiom, takim jak m.in. ultrafiltracja, nanofiltracja, odwrócona osmoza i elektrodejonizacja, realizujemy zarówno niewielkie standardowe zamówienia, jak i duże, złożone projekty w ramach jednego prostego procesu i z zapewnieniem gwarancji produktu.


Nieprzewidywalne warunki geograficzne

Jednym z pierwszych wyzwań było uporanie się ze skalistymi skarpami na terenie budowy kopalni na wysokości 900 m n.p.m. 
 

 

Elastyczność w realizacji różnych scenariuszy operacyjnych

Zakład jest w pełni zautomatyzowany i składa się z 30 zespołów urządzeń

W zautomatyzowanych urządzeniach stosowane są najnowsze innowacje w zakresie wymiany ciśnienia (ERI) i elektrodejonizacji.
 
Wyniki

Odsolona woda morska umożliwia kompleksowi górniczemu zmniejszenie zużycia wody słodkiej i energii, przy jednoczesnym zwiększeniu produkcji.

Dzięki instalacjom dostarczania wody do kotłów i systemów chłodzenia KNS może zwiększyć produkcję niklu przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia wody i energii poprzez odzyskanie ciśnienia wywieranego przez błoto solankowe. Ponadto wdrożona technologia w znacznym stopniu przyczynia się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania zakładu na środowisko.
 
Dzięki odniesionemu sukcesowi projektu budowlanego, w kwietniu 2011 r. KNS powierzył SUEZ dalsze prace. Włoski zespół powołany przez SUEZ przez rok wspierał KNS na etapach instalacji, uruchomienia i szkolenia personelu. Współpraca trwa do dziś - w postaci wsparcia technicznego. Firma dostarczyła również mobilne urządzenia do uzdatniania wody w celu wyprodukowania dodatkowej wody zdemineralizowanej.
129
m3/h
wody pitnej produkowanej przez zakład odsalania wody morskiej
53
m3/h
wody zdemineralizowanej produkowanej przez zakład odsalania wody morskiej